Šių metų renginiai

Septyniasdešimt Šedbarų bibliotekos žingsnių...

2022 09 21

Rugsėjo 16 d. popietę Šedbaruose nuvilnijo 70-tasis bibliotekos jubiliejus, pasitikęs šventės dalyvius gėlėmis išpuoštais simboliniais bibliotekos žingsniais.

Jubiliejinėje kelionėje per laiką ir žmones, knygą ir tradicijas peržvelgti septyni bibliotekos veiklos dešimtmečiai, paįvairinti prisiminimais, nominacijomis, sveikinimais bei linkėjimais.

Šedbarų bibliotekos istorija prasidėjo 1952 metais, kai Šedbarų kolūkio centre – Butvilynės sodyboje buvo įsteigta biblioteka-skaitykla, kurios vedėju paskiriamas Pranas Karpinas. Vėliau biblioteka buvo perkeliama į vis kitas patalpas, vyko dažna darbuotojų kaita – per septynias dešimtis metų bibliotekoje dirbo 15 bibliotekininkų. Po dešimtmetį lankytojus aptarnavo Onutė Karpinienė, Irena Kinderienė, Antanas Galbuogis, daugiau nei dvidešimt metų darbuojasi Dalia Galbuogienė.

Šventėje dalyvavusi buvusi bibliotekininkė O. Karpinienė prisiminė pirmuosius savo darbo žingsnius Šedbarų krašte, to laikmečio bibliotekos veiklą, tradicijas. Renginio sumanytoja ir vedėja D. Galbuogienė išradingai keliavo paskutiniųjų bibliotekos dešimtmečių žingsniais, prisimindama įvairius konkursus, svarbiausius projektus, laimėjimus ir žmones, kurie buvo ir liko ištikimi knygos skleidžiamai šviesai. Šventėje nominacijomis, prisiminimo dovanėlėmis buvo apdovanoti aktyviausi bibliotekos skaitytojai ir pagalbininkai. Simboliška, kad ta proga bibliotekos lankytojų gretas papildė du nauji skaitytojai. Daug gražių žodžių bibliotekai ir bibliotekininkei skyrė svečiai, kolegos, skaitytojai bei draugai. Šventinę nuotaiką pagyvino Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos vaikų numylėtinio Drevinuko, įkūnyto Danguolės Garnienės, sveikinimas ir muzikiniai intarpai, kuriuos atliko Užvenčio kultūros centro gitarų duetas – Jurgita Mickevičienė ir Egidijus Mikovičius.

Bibliotekoje veikė ir veikia dvi parodos: dokumentų ir fotografijų, kurioje užfiksuoti didžiausią reikšmę bibliotekos raidai turintys faktai ir šedbariškės Marytės Stočkienės surinktų suvenyrinių pelėdų paroda „Pelėda – išminties ir žinių simbolis“.
Džiugu, kad prie renginio organizavimo prisidėjo ištisas būrys partnerių, rėmėjų bei pagalbininkų: Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka ir bibliotekininkų draugija, Tytuvėnų apylinkių seniūnija, Šedbarų bendruomenė „Spiečius“, tytuvėniškis Ramūnas Sadauskas, šedbariškiai Rima ir Vygantas Katavičiai, Rita Lukminienė, Jūratė Jankūnienė, Silva Katavičienė, Stasys Butkus, Marytė Stočkienė, Teodora Lebedžinskienė.

Dalia Galbuogienė, Šedbarų biblioteka
Nuotraukos Vilmos Dichavičienės