Šių metų renginiai

In memoriam Amelijai Vyšniauskienei-Miltenienei

2022 07 07

Vėl varpo dūžiai
Skaičiuoja metus
Į priekį, į erdvę beribę –
Vilioja žvaigždėm
Nušvitęs dangus
Ir skelbia Aukščiausio galybę.

Amelija Vyšniauskienė-Miltenienė

 2022 m. liepos 5 d. mirė pedagogė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, Reginos Biržinytės literatūrinės premijos laureatė, poetė, publicistė, dešimties knygų autorė Amelija Vyšniauskienė-Miltenienė.

Ji gimė 1931 m. liepos 11 d. Kauksnujų kaime, Pakruojo rajone. Vaikystė prabėgo prie vingiuoto Vėzgės upelio. Baigusi Pavėzgių pradinę mokyklą, mokėsi Pakruojo ir Stačiūnų progimnazijose. Baigė Radviliškio darbininkų jaunimo mokyklą, Šiaulių mokytojų institutą. Vėliau neakivaizdžiai studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, kurį baigė 1973 m.
Šiaulių rajono Verbūnų septynmetėje mokykloje A. Vyšniauskienė-Miltenienė pradėjo dirbti baigusi jaunimo mokyklą.  Vėliau gyvenimas lėmė, kad jauna mokytoja iš Aukštaitijos lygumų, atvykusi į kalvotą Kelmės rajoną dėstyti lietuvių kalbą ir literatūrą, pamilo tą kraštą bei jo žmones. A. Vyšniauskienė-Miltenienė gražiausius savo gyvenimo metus atidavė pedagoginiam darbui: mokytojavo Linkaučių, Liolių, o ilgiausiai – Kražių mokyklose.

 A. Vyšniauskienė-Miltenienė pedagoge dirbo keturiasdešimt metų. Dešimtmetį paskyrė Knygos draugijai ir išleido šešias knygas suaugusiems ir keturias vaikams. Pirmieji eilėraščiai rajono spaudoje pasirodė 1971 metais. Vėliau jie spausdinti Skuodo, Šiaulių rajonų periodiniuose bei kituose leidiniuose. 1994 metais „Dobilo“ leidykla Jonavoje išleido pirmąjį A. Vyšniauskienės-Miltenienės eilėraščių rinkinį „Metų vėrinys“, 1996 m. išleista knyga „Gyvenimo upė“, 1998 m. – apybraižų rinkinys „Prie Kražantės“, o 1999 m. – eilėraščių knygelė vaikams „Į saulutę skaisčią“, 2000 m. – publicistikos knyga „Erdvė dvasiai“, 2001 m. – eilėraščių knygelė vaikams „Raidžių šokis“ ir eilėraščių rinkinys „Amžinybės sietuva“, 2002 m. – eilėraščių knygelė vaikams „Metų žingsneliai“, 2005 m. – eilėraščių knygelė vaikams „Velykos miške“.  2005 m. publikuotos penkios apybraižos apie Kelmės šviesuolius bei išleista eilėraščių knyga „Kelmės krašto padangėje“. Kaimo rašytojų sąjungos pirmininko K. Fedaravičiaus nuomone, rašytoja apybraižose linkusi rašyti  apie savo kelyje sutiktus šviesius žmones, ilgai išliekančius atsitikimus. „Jos kūryba – tai dvasios laiptai į kito sielą su geltonu žydėjimu, laiko klyksmu, ten kur nėra nė vieno negražaus ar nereikalingo žodžio. Autorė savo apybraižose rašo tik tai, kas jai brangu, kas taurina sielą.“

Už profesinę veiklą ir aktyvų visuomeninį gyvenimą A. Vyšniauskienė-Miltenienė ne kartą apdovanota Kelmės rajono savivaldybės garbės ir padėkos raštais, 2016 m., švenčiant Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos 400-ąsias metines, jai įteiktas Švietimo ir mokslo ministro padėkos raštas. 1997 m. už eilėraščių knygas „Metų vėrinys“ ir „Gyvenimo upė“ ji paskelbta pirmąja Reginos Biržinytės literatūrinės premijos laureate. 1997 m. tapo „Varpo“,  1999 m. – J. V. Kalvano literatūrinių premijų laureate. 2003 m. jai buvo suteiktas Lietuvos kaimo šviesuolės vardas.

A. Vyšniauskienė-Miltenienė viename interviu prisipažino, kad jai yra didžiulis džiaugsmas jausti buvusių mokinių ir kolegų prisiminimą ir pagarbą, tačiau esame tikri, kad  Jus prisimins visi, kas buvo nors trumpai su Jumis susitikę. Ilsėkitės ramybėje, Žodžio ir Gyvenimo Mokytoja.

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka