Šių metų renginiai

Apie kūrybą – kaip sielos proveržį

2022 05 02

Balandžio 27 d., minint Nacionalinę bibliotekų savaitę, Žalpių bibliotekoje vyko popietė „Kūryba – sielos proveržis“, organizuota kartu su Pakražančio kultūros centru. Popietės metu buvo daug kalbėtą apie kūrybą. Kūryba yra gyvenimas. Kūrybos procese dalyvaujame kiekvieną dieną. Nuo pat ankstaus ryto pradedame kurti: ką valgysime, kuo rengsimės, kaip pasielgsime vienokioje ar kitokioje situacijoje ir panašiai. Tačiau šioje popietėje ypatingas dėmesys buvo skirtas meninei kūrybai. Žalpiškė, buvusi bibliotekininkė Jadvyga Mickienė popietės metu taip pat pristatė savo siuvinėtų paveikslų parodą, kurią lydėjo įvairūs posmai: Agnė Čepienė skaitė savo kūrybos eiles, A. Gedraitienė perskaitė buvusios žalpiškės Emilijos Žalandauskienės eilėraštį, A. Samuilytė raiškiai pasakojo atsitikimą apie slieką, S. Šarkienė deklamavo J. Jakšto eiles (Pakražančio kultūros centro skaitovės, vad. D. Anankaitė). Taip pat skambėjo dainos, atliekamos Pakražančio kultūros centro dueto (vad. S. Venckus), scenoje savo gabumus rodė šokėjai (vad. G. Guželienė). Popietė užbaigta kraštiečio, literato B. Klimašausko eilėmis: „Šitaip – žydi! Ir šitaip – žalia! / tai eime! / į gegužį – eime! /“.

Alina Žalandauskienė,
Žalpių biblioteka