Šių metų renginiai

Vaiguvoje pristatyta Eugenijaus Šalčio knyga „Virš miestelio varpinės“

2022 03 30

Šių metų kovo 25 d. Vaiguvos kultūros namuose savo eilėraščių knygą „Virš miestelio varpinės“ pristatė poetas iš Tauragės Eugenijus Šaltis. Tai jau antroji šio autoriaus eilėraščių knyga. Kiek anksčiau jis yra išleidęs eilėraščių knygą „Grojimas šukomis“ ir kompaktinę plokštelę „Mažorai ir minorai“. E. Šalčio eilėraščiai taip pat buvo išspausdinti knygose kartu su kitų autorių eilėraščiais, įgarsinti Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ kompaktinėje plokštelėje „Saulėlydžio posmai...“.

Vaiguvoje gimusį ir čia vidurinę mokyklą baigusį poetą pasitiko pilna salė vaiguviškių, giminaičių, pažįstamų, bendramokslių. E. Šaltį iš Tauragės atlydėjo bardas Rimas Liorančas. Renginyje taip pat dalyvavo knygos iliustratorė Irena Šliuželienė iš Šiaulių.

Pristatydamas knygą E. Šaltis mintimis grįžo į tuos laikus, kai dar Vaiguvos bažnyčios varpinėje varpais skambindavo jo dėdė Stasius Šaltis, ir kai, beveik cituojant poeto eiles, varpo gaudesys pakildavo, o jo siunčiama žinia nuplasnodavo aukštai virš Vaiguvos gojų ir laukų, upelių ir ežerėlių pranešti žmonėms naujieną – kartais gerą, kartais ne. Buvęs vaiguviškis taip pat prisiminė ir varpinėje, tarp įvairių bažnytinių reikmenų, buvus didžiulį varinį būgną, kurį pagrindinis būgnytojas kalvis Albinas Eidintas Didįjį ketvirtadienį duodavo pamušti ir vaikams, o E. Šalčiui tą savotišką ritmą pagauti išeidavo visai neblogai.

Poetas susirinkusiems paskaitė ne vieną vaikystės prisiminimus, tėviškę ir jos gamtos vaizdus, artimus žmones įprasminantį eilėraštį, taip savo pamėgtus trioletus. Eilėraščius iš naujausios E. Šalčio knygos taip pat skaitė vaiguviškės  Irena Vileikienė, Roma Kvietkuvienė, Lina Tefelienė, Rasa Lemke, Rasa Rutkauskienė ir Rita Rimeikienė, o dainas E. Šalčio žodžiais atliko R. Liorančas bei jaunoji atlikėja iš Vaiguvos Gerda Lukoševičiūte (mokytoja Jurgita Mickevičienė).

Naujos knygos sutiktuvių proga E. Šaltį sveikino Žemaitės viešosios bibliotekos direktorė R. Grišienė, Užvenčio kultūros centro direktorė O. Kuličauskienė, Vaiguvos seniūnijos ir kaimo bendruomenės atstovės D. Skardžiuvienė ir I. Vileikienė, bibliotekininkė R. Rimeikienė, kiti vaiguviškiai. Poezijos knygos „Virš miestelio varpinės“ autorius visai neseniai atšventė savo 70-ąjį jubiliejų, tad sveikinimų iš susirinkusiųjų netrūko ir šia proga.

Šilto ir gyvo renginio pabaigoje nuskambėjo Užvenčio kultūros centro Vaiguvos skyriaus mišraus vokalinio ansamblio (vadovas G. Rukas) atliekama E. Šalčio ir A. Rakevičiaus sukurta „Vaiguvos kraštiečių dainelė“ ir poetui „Ilgiausių metų“. „Esu laimingas dėl to, kad savo gimtinėje vėl galėjau žavėtis žmonių nuoširdumu, dėmesiu, kultūringumu. Na, ir kaip savo krašto gali nemylėti, sakykit? Už tai ir skraido virš šio miestelio varpinės gerumas ir meilė, pagarba ir nuoširdumas, visų čia buvusiųjų atminimas. Aš matau, kad skraido“, – tokiomis mintimis E. Šaltis šį kartą atsisveikino su vaiguviškiais.


Rita Rimeikienė, Vaiguvos biblioteka