Šių metų renginiai

Poezijos ir Žemės diena Šedbaruose

2022 03 22

Kovo 18 d. Šedbaruose įvyko renginys Pasaulinėms Poezijos ir Žemės dienoms paminėti, kurį organizavo vietos biblioteka ir bendruomenė „Spiečius“.

Šventė prasidėjo numatyta akcija – Šedbaruose pasodinta poetų eglutė, kurią pernai, per  jubiliejinę poezijos šventę šedbariškiams padovanojo Plungės „Vingiorykštės“ literatų klubo kūrėjai. Eglutę sodino Tytuvėnų apylinkių seniūnas Valdas Ivanauskas, „Vingiorykštės“ vadovė Adelė Daukantaitė, bendruomenės „Spiečius“ pirmininkė Dijana Karpinienė, seniūnaitis Stasys Butkus, garsiais plojimais pritarė būrelis dalyvių. Svečiai linkėjo eglutei augti, tvirtėti, poetė Adelė  Daukantaitė skyrė dedikaciją žemaičių kalba, o bibliotekininkė Dalia Galbuogienė priminė apie žmogaus ryšį su žeme ir atidengė poetų eglutę įamžinančią atminimo lentelę.
 
Vėliau renginys tęsėsi Šedbarų bibliotekoje. Poezijos valandoje savo kūryba apie Lietuvą, tėviškę, gimtąją žemę dalijosi poetai Jadzė Gaupšienė ir Edvardas Stankus iš Kelmės literatų klubo „Vieversys“, Vilija Mickienė iš Šiaulių, plungiškės kūrėjos Adelė Daukantaitė ir Daiva Rudelytė bei Julija Butkienė iš Šedbarų. Tytuvėnų kūrybinio klubo „Austėja“ vadovė Justina Viržintienė perskaitė kraštietės poetės Ramutės Krivickaitės eilėraštį, Dalia Galbuogienė – šedbariškės literatės Liucijos Kelpšienės eiles bei pasidalino mintimis apie poezijos ištakas. Dainuojamosios poezijos intarpais renginį papuošė Raseinių rajono Šiluvos kultūros kultūros centro tercetas – Saulius Beniulis, Asta Beniulienė ir Albina Katinienė. 
 
Netrūko ir kitų minčių – Tytuvėnų caritas vadovas, brolis Pijus kvietė susitelkti trumpai maldai už taiką pasaulyje, seniūnas pasidžiaugė gražia bendruomenės, bibliotekos ir poetų idėja, Dijana Karpinienė pavaišino šimtalapiu. Padėkota visiems prisidėjusiems prie šventės organizavimo bei talkinusiems prie akcijos: Dovydui ir Vygantui Katavičiams, Antanui Galbuogiui ir Antanui Rimolaičiui.
  
Dalia Galbuogienė,
Šedbarų biblioteka