Šių metų renginiai

Animacija „Kažkur“

2022 01 07

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos specialistai Danguolė Garnienė ir Rolandas Kančauskas  animaciją „Kažkur“ sukūrė  pagal rašytojos Evelinos Daciūtės  knygos „Paslapčiausia paslaptis" eilėraštį. Tekstą įskaitė Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos antros klasės mokinė Rusnė Barakauskaitė.
Animacija sukurta dalyvaujant Lietuvos ir užsienio lituanistinių mokyklų ikimokyklinukų tarptautiniame projekte „Kartu paskaitykim knygelę“, kurio metu vaikai skaito rašytojos Evelinos Daciūtės knygeles ir pasirinktomis dailės priemonėmis kuria skaityto teksto personažus.
Projekto trukmė 2022 m. sausio 10–20 d.
Organizatorius – Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis.
Partneriai:
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, Kelmės švietimo pagalbos tarnyba.