Netradicinė pamoka apie Violetą Palčinskaitę

Lapkričio 14 dieną Pakražančio gimnazijoje vyko netradicinė integruota muzikos pamoka apie vaikų poetę Violetą Palčinskaitę.

Pamoką vedė muzikos mokytoja Viktorija Jagaudienė, kuri supažindino trečiokus su dainelėmis, parašytomis poetės V. Palčinskaitės žodžiais, o Grinių bibliotekos bibliotekininkė, naudodama skaidres, vaizdžiai pristatė rašytojos gyvenimą ir kūrybą. Pakražančio kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė Rūta Palubeckienė surengė viktoriną, kurioje mokiniai turėjo galimybę   parodyti ką tik įgytas žinias apie poetę.

Šios pamokos metu vaikai praturtino savo žinojimą apie lietuvių rašytojus, vaikų literatūrą, o pabaigoje skambėjo bendra visų pamokos dalyvių daina, įprasminanti literatūros ir muzikos ryšį.

Edita Laurinavičienė, Grinių biblioteka