Nauji laikai, kiti ir skaitiniai: mintys po jaunųjų skaitytojų konferencijos Tytuvėnuose

Nauji laikai, kiti ir skaitiniai: mintys po jaunųjų skaitytojų konferencijos Tytuvėnuose

Šiais metais Knygnešio diena Tytuvėnuose buvo kitokia. Miesto gimnazija ir biblioteka, siekdamos skatinti skaitymą bei populiarinti vaikų literatūrą, pirmą kartą organizavo jaunųjų skaitytojų konferenciją „Vaikai vaikams – apie knygas“, kurioje apie knygas, skaitymą savo svarų žodį tarė vaikai.

Konferencijos dalyvius pasitiko liaudiškos muzikos, kurią kanklėmis atliko Tytuvėnų gimnazijos 3 klasės mokinė Neda Baranauskaitė (mokytoja L. Baranauskienė), motyvų skambesys. Vėliau susirinkusieji Tytuvėnų gimnazijos salėje išklausė ne vieną įdomų pranešimą skaitymo tema.

Pranešimą „Biblioteka – vienas pasaulis – daug istorijų“ pristatė Tytuvėnų gimnazijos 3–4 klasių moksleiviai (mokytojos D. Lauraitienė ir V. Meškauskienė). Pasitelkę medijas, vaikai pasidalino savo įžvalgomis apie ankstesniais metais vaikų pamėgtas knygas ir knygas, populiarias vaikų tarpe dabar.

Viešnia iš Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Jolanta Gudeikytė susirinkusiems perskaitė pranešimą „Knygų ir lėlių – literatūrinių personažų parodos „Atėję iš knygų“ pristatymas“ bei pristatė dalį eksponatų iš savo surinktos gausios ir įspūdingos lėlių-literatūrinių personažų kolekcijos, išradingai įtraukdama vaikus į diskusiją ir supažindindama su knygomis, iš kurių literatūriniai personažai „atėję“.

Apie Kęstučio Kasparavičiaus kūrybą vaikams kalbėjo bei pranešimą „Šiandien ateis sodininkas Florencijus...“ pristatė dvi konferencijos viešnios – Kelmės „Kražantės“ progimnazijos 3 klasės moksleivė Austėja Gailiūtė ir ją atlydėjusi Žemaitės viešosios bibliotekos darbuotoja A. Stonaitienė.

Pranešimą „Įdomios pasakos popieriun sugulė...“ pristatė Tytuvėnų gimnazijos 5 klasės moksleivė Viktorija Maziukaitė kartu su mokytoja E. Maziukienė. Jos pasidžiaugė, kad įtraukiant į skaitymo skatinimo bei su juo susijusias kūrybines veiklas ir vaikų tėvelius, galima pasiekti puikių rezultatų. Pranešėjos pasidalino praėjusiais metais, bendradarbiaujant miesto bibliotekai ir gimnazijai, įgyvendinto projekto „Dailios raidės popieriun gulė...“ rezultatais: kūrybinių užsiėmimų metu tuomet gimė kartu vaikų ir tėvelių kurtos pasakos, užduočių knygelės. Jas ir šiandien galima rasti bibliotekoje.

Pranešimą „Knygos pristatymas kitaip...“ susirinkusiems pateikė Tytuvėnų gimnazijos Pagryžuvio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus 4 klasės mokinukai (mokytoja R. Guobienė), kartu išradingai pristatydami kūrybinius darbelius, dažniausiai – knygų personažus iš pačių įvairiausių medžiagų ir trumpą, knygos personažą apibūdinantį tekstą.

Vaikai susidomėję klausėsi pranešėjų pasakojimų, akimis sekė į literatūrinius personažus persikūnijusius draugus ir suaugusiuosius, pasižiūrėjo linksmai nuteikusį spektakliuką „Ropė“ (atliko Tytuvėnų gimnazijos 3 klasės moksleiviai, paruošė mokytoja D. Lauraitienė), pasiklausė nuotaikingos vaikiškos dainelės apie muilo burbulus (atliko Tytuvėnų gimnazijos 4 klasės moksleiviai, paruošė mokytoja V. Meškauskkienė).

Pabaigos žodį tarusi Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Vilija Volskienė pasidžiaugė gražia, vaikus įtraukusia idėja, bendradarbiavimu tarp įstaigų ir, įteikusi padėkas konferencijos dalyviams, išsakė mintį apie panašios veiklos tęstinumą.

Dalia Galbuogienė, Tytuvėnų biblioteka