Muzikos, garso ir triukšmo diena vaikų erdvėje

Gruodžio 7 dieną į Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos vaikų erdvę jau antrą kartą šiais metais rinkosi jaunieji muzikos mylėtojai. Vaikai susirinko pasimokyti atlikti įvairaus stiliaus dainas, parepetuoti bei pasiruošti numatytiems  šventiniams renginiams ir koncertams.

Šeštadienio rytą bibliotekoje buvo daug dainų, šviesų, garso ir gal šiek tiek per didelio triukšmo. Vaikus dainuoti, groti įvairiais instrumentais, pasirodymams ruošia neformaliojo ugdy­mo mo­ky­to­ja, Kel­mė­je įkū­rusi Dai­nos teat­rą, Jū­ra­tė Šir­ku­vie­nė. Mokytoja sten­gia­si, kad jaunieji muzikos mylėtojai turėtų galimybę mokytis dainuoti, pasirodyti scenoje, kūrybingai ir išradingai praleisti savo laisvalaikį. Skambėjo įvairios dainos: „Raudoni vakarai“, „Baltas paukštis“ ir kt., o daina „Dark side“ atlikta pritariant elektrine gitara.
 
Smagu, kai sutelktos suaugusiųjų pastangos suburia vaikus kūrybinei veiklai, paskatina entuziazmą, moko gražaus bendravimo bei tarpusavio sutarimo.
 
Danguolė Garnienė, Žemaitės biblioteka