Muzikos, garso ir triukšmo diena bibliotekoje

Nuo ankstaus gegužės 12 d. ryto į Kelmės bibliotekos vaikų erdvę rinkosi jaunieji muzikos mėgėjai. 

Vaikai susirinko parepetuoti, pasimokyti atlikti įvairaus stiliaus dainas ir pasiruošti pasirodymui lankytojams bei savo tėveliams.

Todėl tądien čia buvo visko: garso, šviesos ir, be abejo, šiek tiek bibliotekai neįprasto didelio triukšmo. Vaikus dainuoti, dar­buo­tis įvairia apa­ra­tū­ra ir panašiems pasirodymams ruošianti neformaliojo ug­dy­mo mo­ky­to­ja, Kel­mė­je įkū­rusi Dai­nos teat­rą, Jū­ra­tė Šir­ku­vie­nė sten­gia­si, kad vaikai turėtų galimybę ne tik mokytis, bet ir pasirodyti įvairiose scenose. Dainų teatro vaikų pasirodymus yra matę Eu­ro­pos die­nos bei Gimtosios kalbos dienų renginių lankytojai. 

Gegužės 12-oji bibliotekoje tapo tikra muzikos, garso ir triukšmo diena, pasibaigusi vaikų pasirodymu bibliotekos lankytojams ir atlikėjų tėveliams. Mažiausieji lankytojai džiaugėsi tą dieną pabandę muzikuoti gitara.

Vaikai taip pat nepraleido galimybės susipažinti su bibliotekos vaikų erdvėje sukauptu kompaktinių plokštelių fondu bei pasiklausyti įvairių dainų, muzikinių pasakų, pavartyti informacinius leidinius, sugulusius parodoje „Viskas apie muziką...“, o suėję į vieną draugišką būrį, pasidžiaugti skambia daina, bendryste ir puikia nuotaika.

Danguolė Garnienė, Žemaitės biblioteka