Moters dienos šventėje – poezija, dailė ir muzika

Kai žemė ir augmenija apsigobė bundančio pavasario skraiste, Maironių bibliotekininkė B. Paliulienė ir KKC Maironių skyriaus renginių organizatorė L. Stonienė atvėrė bibliotekos duris mieloms viešnioms: grafikai, muzikai ir poezijai. Š. m. kovo 7 d. vyko gražus renginys „Žodžiai iš pavasarėjančio dangaus“, skirtas Tarptautinei moters dienai.

Kovo 8 d. vykusioje šventėje Gitana Visockaitė-Urmonienė savo autorinių grafikos darbų parodos „Mėlynos pušys“ pristatymą pradėjo kraštiečio Vaidoto Spudo eilėmis. Darbų autorė gimė ir užaugo Biržų mieste. Mokėsi ir baigė Biržų II vidurinę mokyklą. Studijavo Šiaulių pedagoginiame institute ir įgijo dailės, darbų ir braižybos mokytojo specialybę. Baigusi studijas grįžo į Biržus ir 4 metus dirbo dailės, darbų ir etikos mokytoja Biržų „Saulės“ gimnazijoje. Vėliau Šiaulių universitete studijuodama magistrantūros studijose gilino grafikos meno žinias. Šiuo metu dirba Kelmės rajono Šaukėnų kultūros ir amatų centre.

G. Visockaitei-Urmonienei grafika išliko mieliausia kūrybos sritis. Paroda „Mėlynos pušys“ simbolizuoja gimtąjį Biržų kraštą. Jaukumą ir gamtos grožio vaizdingumą skleidė viešnios iš Šaukėnų Redos Jagminienės skaitomi V. Spudo eilėraščiai.

Liolių pagrindinės mokyklos Maironių skyriaus pradinių klasių mokiniai, vadovaujami mokytojos Albinos Kalvaitienės atliko šventinę programą. Jaunieji artistai dovanojo gražiausius žodžius, skambias dainas, o į polkos ratelį pakvietė ir renginio dalyvius.

Šventinę nuotaiką suteikė Maironių skyriaus pradinukų pagaminti pavasariniai žiedai, kuriuos vaikai padovanojo visoms šventėje dalyvavusioms moterims. Poezija, dailė ir muzika kiekvieną žmogų pakylėja, apdovanoja meile ir suteikia kūrybinio polėkio.

Birutė Paliulienė, Maironių biblioteka