Metų knygos rinkimai Žalpių bibliotekoje

Žalpių biblioteka jau trečią kartą dalyvauja Metų knygos rinkimuose. 2017 m. pabaigoje Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai ji pateikė paraišką akcijos „Metų knygos rinkimai 2017“ knygoms suaugusiųjų kategorijoje įsigyti ir laimėjo knygų komplektą. Pirmieji skaitytojai, pasiėmę akcijoje dalyvaujančias knygas, gavo užduotį ne tik jas perskaityti, bet ir pristatyti bibliotekos lankytojams.

Sausio 24 d. knygos mylėtojams, susirinkusiems į popietę ,,Metų knygos rinkimai“ bibliotekininkė A. Žalandauskienė pristatė akcijos tikslus, pabrėždama, kad ši akcija skirta skaitymo populiarinimui, kaip prasmingam, patraukliam ir privilegijuotam užsiėmimui.

Liolių bibliotekos darbuotoja Asta Gedraitienė pristatė R. Kmitos ,,Pietinia kronikas“. Knyga parašyta Šiaulių šneka, bet, pasak A. Gedraitienės, ją skaityti buvo lengva, nes ir mūsų kraštuose kalbama panašiai. Danutė Anankaitė visus supažindino su D. Čepauskaitės pjesių knyga „Aš tavęs neužmiršau“, jai talkino Jūratė Vasiliauskienė ir Petras Žalandauskas, suvaidinę gyvenimišką ištrauką iš pjesės ,,Pupos“. Popietėje dalyvavusi Žemaitės viešosios bibliotekos darbuotoja Nijolė Kančauskienė pristatė U. Radzevičiūtės knygą ,,Mėlynas kraujas“. Su M. Kvietkausko esė rinkiniu „Uosto fuga“ teko supažindinti Agnei Čepienei. O Vladas Samuila, pristatydamas T. Vaisetos knygą „Orfėjas, kelionė pirmyn ir atgal“, trumpai priminė ir graikų legendą apie Orfėją.

Susipažinus su visomis knygomis ir renkant labiausiai patikusią, skaitytojų nuomonės išsiskyrė. Bibliotekininkė A. Žalandauskienė visus paragino aktyviai balsuoti už patikusią knygą ir padėkojo akcijos organizatoriams už galimybę skaityti, vertinti ir rinktis.

Alina Žalandauskienė, Žalpių biblioteka