Metų bibliotekininkė – Regina Karpienė

Regina karpiene

Už iniciatyvas aptarnaujant jaunuosius bibliotekos vartotojus, kultūros vertybių puoselėjimą bei sklaidą, publikacijas apie kultūrinius įvykius spaudoje ir virtualioje erdvėje, reprezentuojančias biblioteką bei populiarinančias visuomenėje jos teikiamas paslaugas, kokybišką bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis bei organizacijomis, 2018-ųjų Metų bibliotekininko vardas suteiktas Reginai Karpienei, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos Užvenčio padalinio vyresniajai bibliotekininkei.


Regina Karpienė Užvenčio bibliotekoje dirba nuo 2009 metų. Prieš tai ji dirbo Kolainių bibliotekoje. Dirbdama mėgstamą darbą studijavo Žemaitijos kolegijoje ir įgijo kultūrinės veiklos vadybininko specialybę.

Reginos darbo veikla susijusi su jaunųjų bibliotekos lankytojų aptarnavimu, renginių, skaitymo skatinimo, kūrybinių, edukacinių iniciatyvų jiems organizavimu. Jos organizuojami renginiai pasižymi originalumu, aktualumu.

Ugdant jaunąją skaitytojų kartą daug dėmesio skiriama ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių mokiniams. Bibliotekoje buvo surengta edukacinė pamokėlė „Šmurkšt į pasakėlę“, susitikimas su rašytoja Lina Žutaute, organizuotos įvairios popietės, viktorinos, kurių tikslas – pritraukti kuo daugiau mažųjų lankytojų į biblioteką.

Vyresniųjų klasių mokiniams buvo surengtas susitikimas su Šiaulių universiteto studentu, buvusiu Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos mokiniu, Laurynu Giedrimu, kuris pristatė pranešimą ,,XIX a. I pusės Užvenčio parapijiečiai: faktai ir įdomybės“. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti buvo surengta istorijos ir pilietiškumo pamoka „Įžymūs Užvenčio krašto žmonės – nepriklausomos Lietuvos kūrėjai“, popietė „Aš tikrai myliu Lietuvą“. Organizuoti robotikos bei įvairūs edukaciniai mokymai ir užsiėmimai, vaikų piešinių, kūrybinių darbelių,       vaikų ir jų tėvelių fotografijų parodos ir kt.

Darbuotoja pati įsijungia į visus galimus projektus, akcijas ir ragina juose dalyvauti jaunuosius bibliotekos lankytojus. Dalyvauta UAB „Naisių vasara“ inicijuotuose konkursuose, skaitymo varžytuvėse „Skaitymo iššūkis“, Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje, skaitymo skatinimo „Lietuva skaito“ ir knygų dovanojimo „Knygų Kalėdos“ akcijose, bei „Metų knygos rinkimuose 2018“, kuriuose laimėtos penkios knygos jaunimui.

Organizuodama renginius bei įgyvendindama kitas skaitymo skatinimo ir kūrybinio lavinimo iniciatyvas, Regina glaudžiai bendradarbiauja su Užvenčio kultūros centru, Pašilėnų biblioteka, Užvenčio kraštotyros muziejumi, Užvenčio lopšeliu-darželiu „Žilvitis“, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, minėtos gimnazijos Kolainių ir Minupių daugiafunkciais centrais, Minupių kaimo bendruomene, Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriumi. Prisideda prie minėtų įstaigų renginių organizavimo. Kartu su Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Minupių universaliu daugiafunkciu centru dalyvavo suaugusiųjų mokymosi savaitėje „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“.

Bibliotekininkė savo veikla prisideda ir prie kultūros vertybių puoselėjimo bei sklaidos. Parengė bibliografinę rodyklę apie literatę Eugeniją Čičinskienę. Apie bibliotekoje vykusius renginius, kitas veiklas rašo rajoninėje, regioninėje, respublikinėje spaudoje ir virtualioje erdvėje.

Regina Karpienė savo darbais ir idėjomis formuoja teigiamą bendruomenės požiūrį į biblioteką, siekia, kad Užvenčio biblioteka būtų kultūros židiniu, į kurį mielai užsuktų jaunieji užventiškiai bei jų svečiai.

Jovita Dinapienė,
Vilma Dichavičienė