M. Valančiaus „Palangos Juzė“ Vaiguvoje

Gegužės 16 d. kraštiečio, dabar Tauragėje gyvenančio, Eugenijaus Šalčio ir Vaiguvos bibliotekos iniciatyva Tauragės kultūros centro folkloro ansamblis „Jūrupė“ ir Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centro folkloro ansamblis „Saulėkalnis“ Vaiguvos kultūros namuose parodė literatūrinę-muzikinę programą „13 lapų“, sukurtą pagal žymiausią M. Valančiaus apysaką „Palangos Juzė“, kuriai šiemet sukanka 150 metų. Tai trylika keliaujančio siuvėjo Juzės Viskontos, sugrįžusio iš ilgos kelionės po Žemaitiją ir Aukštaitiją į savo tėviškę, pasakojimų. Rašytojo žodžiais suskamba stiprus ryšys su tėvų, senelių ir protėvių žeme. Jis išliko dainose, žodyje, tradicijose, vestuvių ir laidojimo apeigose. Pasakojimai reprezentuojami per folkloro ansamblių atliekamas dainas, šokius, giesmes.

Literatūrinėje-muzikinėje kelionėje „13 lapų“ žiūrovus žavėjo lietuviško žodžio sodrumas, liaudiškų dainų skambesys, tautinių apdarų grožis. Kaip sakė scenarijaus autorė ir režisierė Algima Juščiuvienė „... išbelsim, išpasakosim su visais išgaliais apie visą Juzelės kelionę. Vardai miestelių ir ulyčių, arba sodų, taipogi vardai ir pavardės žmonių nėra išmislyti, bet tikri.“

Literatūrinės-muzikinės programos muzikos vadovė Jolanta Kažukauskienė, dailininkė-scenografė Vilma Kybartienė. Tekstą žemaičių tarme skaitė Birutė Normantienė, Indra Uginčienė, Algima Juščiuvienė, Eugenijus Šaltis, Vigantas Užmiškis.

Programa „13 lapų“ skirta Žemaitijos ir Lietuvos vietovardžių metams.

Rita Rimeikienė, Vaiguvos bibliotekininkė