Kūrybiniai užsiėmimai laukiant Šv. Velykų

Pašilėnų bibliotekoje kovo 30 d. vyko kūrybiniai užsiėmimai „Margučių raštai“, kurių metu buvo ruošiami margučiai ateinančiai pavasario šventei – Šv. Velykoms. 
Seniau margučius margino dviem būdais – skutinėjimu arba karštu vašku. Šiandien marginimo būdų yra daug ir įvairių. Karštu vašku marginti vaikus mokė bibliotekos darbuotoja Dalia Valienė. Ji pateikė pavyzdžių ir lietuviškų margučių ornamentų, kuriuos sudaro saulutės, mėnuliukai, ratukai, žvaigždutės, žiedeliai, žalčiukai ir kiti motyvai. Komponuojant įvairius motyvus gauname nuostabius raštus. Dekupažo technika kiaušinius puošti mokė Rasa Šatienė. 

Velykos – didžiausia pavasario šventė. Ir kai prie balta staltiese užtiesto, įvairiausiais valgiais, margučiais ir žalumynais papuošto stalo šeima susėda Velykų rytą, atrodo nutolę visi rūpesčiai ir negandos. Istorijos mokslų pradininkas Herodotas savo garsiame veikale „Istorija“ yra pasakęs: „Jei kas nors duotų žmonėms išsirinkti iš visų papročių geriausius ir gražiausius, tai kiekvienas, susipažinęs su jais, pasirinktų savuosius: visi laiko savus papročius geriausias ir gražiausiais“.

Dalia Valienė, Pašilėnų biblioteka