Kunigas dr. Valdas Aušra pakvietė pagalvoti, kaip mes gyvename

Liepos 12 d. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su poezijos kūrėju, kunigu dr. Valdu Aušra.

Bibliotekoje kun. dr. V. Aušra pristatė knygą „paKVIETIMAS: …ateik, o Viešpatie, į mano rojų…“ ir dalijosi mintimis apie savo kūrybinį gyvenimą. Susitikimą vedė literatų klubo „Be rėmų“ vadovė Dalia Griškevičienė.

Filosofijos daktaro laipsnį turintis kunigas V. Aušra jau kelis dešimtmečius gyvena Čikagoje, kunigauja Ziono lietuvių liuteronų parapijoje, o šiemet minėjo kunigiškos tarnystės dvidešimtpenkmetį. Profesinį gyvenimą pradėjęs nuo biologijos mokslų, jis perėjo prie teologijos, filosofijos ir teigė, kad potraukį filosofijai jis visuomet turėjęs, o paskaičius Šventąjį raštą pagalvojo, kad būtų įdomu patyrinėti teologiją. Taip prasidėjusi jo kelionė link Dievo. Nors kunigo gyvenimas yra siejamas su religiniais reikalais, visgi kun. dr. V. Aušra didelį dėmesį skiria visuomenės gerovei bei kultūrai. Jis yra Mažosios Lietuvos draugijos ir fondo vadovas, JAV lietuvių bendruomenėje užima Socialinių reikalų tarybos vicepirmininko pareigas, yra įvairių kultūrinių renginių organizatorius išeivijoje. Besidalinant mintimis apie gyvenimą, kun. dr. V. Aušra vis užsimindavo, kad gyvenimas, veiklos, kuriomis jis užsiima, susiklostė savaime. Taip nutiko ir su literatūrine kūryba.

Pats kun. dr. V. Aušra iš viso yra išleidęs jau keturias knygas, tačiau pavadinus jį poetu – nustebo ir gynėsi poeto vardo sakydamas: „Aš tik rašau“. Tarp išleistų knygų jį patį labiausiai stebina vaikiškų eilėraščių knyga „Kokios avys skraido“, nes pats niekada negalvojo, kad parašys knygą vaikams. Vieno eilėraščio sukūrimas trunka apie 5–10 minučių, tačiau mūza užklumpa netikėčiausiomis akimirkomis, pavyzdžiui, vairuojant automobilį. Tuomet tenka sustoti ir viską užfiksuoti. O kartais įkvėpimą inspiruoja sunkios akimirkos, kuriose gimstantys kūriniai tarsi viską atsveria.

Knygoje „paKVIETIMAS: …ateik, o Viešpatie, į mano rojų…“ tarp eilėraščių nugulė ir pamokslai, apmąstymai bei fotografijos. Kaip ir kitose kun. dr. V. Aušros knygose, šioje keliami įvairūs egzistenciniai klausimai. „Tai yra žvilgsnis į dabartį, į mano paties būseną“ – sakė kun. dr. V. Aušra. Sakraline knyga jos nepavadinsi, veikiau tai – apmąstymai apie žmogų ir Dievą, tartum pakvietimas kiekvienam pagalvoti, kaip mes gyvename.
Živilė Terleckytė,
Žemaitės viešoji biblioteka