BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ!

BALTIJOS KELIAS

Prieš 30 metų – 1989 m. rugpjūčio 23 d. – Baltijos kelias gyva grandine sujungė Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmones vardan laisvės ir nepriklausomybės. Šia akcija buvo siekiama parodyti, jog Baltijos šalių žmonės smerkia 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašytą nepuolimo sutartį bei papildomą slaptąjį protokolą (Ribbentropo-Molotovo paktą), kuriuo remiantis Baltijos šalys neteko valstybingumo.

http://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/baltijos-keliu-i-laisve-lvna/exh-131

Virtualią parodą „Baltijos keliu - į laisvę“ parengė Lietuvos valstybės naujasis archyvas