Viktorina „Į mintį, į kalbą, į žmogų“

Viktorina „Į mintį, į kalbą, į žmogų“

2022 05 06

Kasmet gegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam  lietuviui primena  rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda augo, nepaisant jokių persekiojimų ir taikomų bausmių.
Viktoriną „Į mintį, į kalbą, į žmogų“, kuri skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, parengė Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės VB Lykšilio bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Dainora Šidlauskienė.