Naujienos

Trys dienos su Žemaite

2021 11 04

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka įgyvendina projektą „Trys dienos su Žemaite“, kuris skirtas rašytojos Žemaitės 100-osioms mirties metinėms paminėti. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė.

Projekto įgyvendinimas prasidėjo rugsėjo pradžioje, kai kelmiškis dailininkas Andrius Seselskas nupiešė rašytojos Žemaitės portretą ant bibliotekos lauko sienos. Didžiulis lietuvių klasikės portretas žvelgia į Kelmės miesto gyventojus, atvykusius į jį ir, tarsi ragina stabtelti, pasidairyti po bibliotekos knygų lentynas, atrasti jose tokią knygą, kurią norėtųsi perskaityti (gal tai bus ir Žemaitės tekstai!). Dailininkas piešinį „sušiuolaikino“, Žemaitės knygų sklaidą patikėjęs bepiločiams orlaiviams.   

Spalio 14-oji, pirmoji projekto diena – vaikų diena su Žemaite. Dauguma rajono bendrojo lavinimo mokyklų ir jų skyrių įsijungė į šią akciją ir savo mokyklose organizavo Žemaitės kūrybos vaikams skaitymus (dažniausiai skaityti apsakymai „Kaip Jonelis raides pažino“, „Lekcijos“, kūrinėliai iš „Rinkinėlio vaikams“), susipažino su rašytojos asmenybe, o į Kelmės Žemaitės viešąją biblioteką atvykę Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos bei Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Vaiguvos Vlado Šimkaus skyriaus mokiniai dalyvavo edukacijoje „Žemaitės lekcijos vaikams“: išklausę informaciją apie rašytojos Žemaitės gyvenimą ir kūrybą, dalyvavo viktorinoje, žiūrėjo Žemaitės tekstams sukurtas animacijas (jas sukūrė bibliotekos specialistai ir Kelmės profesinio rengimo centro multimedijos specialybės mokiniai Kamilė Raubaitė, Gabrielė Baršytė, Edvinas Janavičius), rinko jiems labiausiai patikusią (daugiausia patiktukų surinko pasakos „Senis ir ožka“ animacija; visas animacijas žiūrėkite ŽEMAITĖ. RINKINĖLIS VAIKAMS - YouTube), susipažino su bibliotekoje veikiančia fotografijų paroda „Čia praėjo Žemaitė. Kelmės kraštas“.

Spalio 21-ąją, antrąją dieną su Žemaite įvyko Aštuntieji Žemaitės skaitymai, kuriuose perskaityti šie pranešimai: „Žemaitės kelias į literatūros istoriją 1905–1918 metais“ (humanitarinių mokslų daktarė Ramunė Bleizgienė), „Žemaitės kūryba Latvijoje: vertimai ir vertinimai“ (humanitarinių mokslų daktaras, docentas, kraštietis, buvęs užventiškis Vigmantas Butkus), „Laimės nutekėjimo moterys: artimos ir tolimos“ (rašytoja, Žemaitės literatūrinės premijos laureatė Renata Šerelytė), „Žemaitė lietuvių dramaturgijoje“ (humanitarinių mokslų daktarė Solveiga Daugirdaitė), „Paskutiniai Žemaitės gyvenimo mėnesiai ir jos atminimo įamžinimas Marijampolėje“ (Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus muziejininkė Valė Klesevičienė), pristatyta fotografijų paroda „Čia praėjo Žemaitė. Kelmės kraštas“. Parodoje – nuotraukos iš tų vietovių, kuriose Kelmės rajone gyveno Julijos ir Lauryno Žymantų šeima (Ušakiai, Pasmalkys, Kerbedlaukis, Labūnavėlė, Užventis, Ušnėnai) arba jau viena Julija (Graužikai, Šilo Pavėžupis). Ištraukas iš Žemaitės apsakymų „Sučiuptas velnias“ ir „Metinės“ žemaičių dounininkų tarme skaitė Alytaus miesto teatro aktorius Vaidas Praspaliauskas.

Spalio 28-oji, trečioji diena su Žemaite – jaunimo diena. Rajono bendrojo lavinimo mokyklų vyresniųjų klasių mokiniai ir Kelmės profesinio rengimo centro moksleiviai dalyvavo Žemaitės kūrybos skaitymo akcijoje. Skaityti Žemaitės apsakymai „Marti“, „Klampynė“, „Petras Kurmelis“, „Topylis“, rašytojos laiškai Povilui Višinskiui ir Konstantinui Petrauskui.

Tos pačios dienos vakare įvyko Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis-koncertas „Graži ir ta galinga“, kuriame plėtojant moteriškumo temą pristatomos žinomos Lietuvos moterys: Barbora Radvilaitė, Bona Sforca, Felicija Bortkevičienė, Dalia Grybauskaitė, kitos moterys ir, žinoma, Žemaitė.

Nijolė Kančauskienė, Kelmės Žemaitės biblioteka