Šaukėnų bibliotekai – 85-eri

Šaukėnų bibliotekai – 85-eri

2022 05 19

Šiais metais Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos Šaukėnų biblioteka mini savo 85-ąsias veiklos metines. 1937 m. kovo 15 d. Lietuvos švietimo ministro nurodymu ji buvo įsteigta kaip savarankiška biblioteka.
 
Pirmuoju praeito amžiaus ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje įkurtos Šaukėnų bibliotekos vedėju laisvai samdomo tarnautojo teisėmis buvo paskirtas Pranas Čepauskas, kuris tuo metu ėjo ir pradžios mokyklos vedėjo pareigas. Biblioteka buvo įsteigta vedėjo namuose, o tai lankytojams nebuvo itin patogu. Be to, už knygų panaudą tuomet buvo nustatytas ir nemenkas užstatas. 1939 m. dienraštyje „Lietuvos žinios“ minima, jog reikalauta 10 litų ir pasvarstyta, kad toks užstatas už knygas yra per didelis, ne kiekvienas gali sau tai leisti.
 
XX a. šeštajame dešimtmetyje biblioteka persikėlė į kanauninkui Jonui Staševičiui priklausiusį pastatą. Čia 1959–1966 m., baigusi bibliotekininkystės mokslus, darbavosi A. Jokūbauskienė. 1966–1971 m. – D. Jerachovec, M. Daraškienė. Tuo metu labai populiarios buvo kilnojamosios bibliotekėlės. Bibliotekoje būta ir kitų veiklų – režisuoti spektakliai, vakarais organizuoti knygų herojų „literatūriniai teismai“.
 
1976 m. biblioteka perkelta į patalpas Šaukėnų seniūnijos pastate. Čia 1975–2008 m. darbavosi O. Bužinskienė, V. Norkus, V. Kačinskytė, Z. Deikutė, R. Strelkauskienė, R. Pelenytė. Nuo 1977 m. biblioteka buvo priskirta centralizuotai rajono viešųjų bibliotekų sistemai, o vėliau tapo Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos struktūriniu teritoriniu padaliniu. Atnaujinus seniūnijos pastatą, biblioteka dar kartą kraustyta – ji perkelta į dabartines šviesias, erdvias patalpas.
 
Laikui bėgant, 2008-aisias, šalia knygų lentynų, bibliotekoje buvo įkurtas viešosios interneto prieigos taškas. Bibliotekos lankytojams atsirado galimybė ne tik dalyvauti įvairiuose su skaitymu susijusiuose renginiuose ar laisvalaikiui, mokymuisi, kitoms reikmėms pasikeisti knygų, bet ir ieškoti informacijos internete, susitvarkyti einamuosius reikalus naudojantis elektroninėmis paslaugomis,  įgyti skaitmeninio raštingumo žinių bei įgūdžių, pasižvalgyti po čia eksponuojamas kraštiečių parodas. Tuo metu bibliotekoje darbavosi jau kiti darbuotojai: 2008–2016 m. lankytojus aptarnavo G. Barzinskienė bei G. Nauronis, vėliau – R. Jagminienė.
 
Visa ši istorija buvo prisiminta ir popietės, įvykusios gegužės 12 d., metu, kurioje taip pat, be nuoširdžių Šaukėnų seniūnijos, Šaukėnų kultūros ir amatų centro darbuotojų palinkėjimų bibliotekai gyvuoti, dainuotos dainos, deklamuotos eilės. Dainas atliko Šaukėnų Vl. Pūtvio- Putvinskio gimnazijos mokinė E. Milkintaitė, eiles skaitė šaukėniškiai R. Petravičienė, A. Meškienė, Z. Ambrozienė, A. Bacevičienė. Popietės metu padėkos dovanėlėmis taip pat buvo apdovanoti aktyviausi bibliotekos lankytojai – Šaukėnų Vl. Pūtvio-Putvinskio mokiniai.
 
Reda Jagminienė
Šaukėnų biblioteka