Rašytojo Vytauto Almanio knygos „Antrasis Žemgalių išėjimas“ pristatymas Užvenčio bibliotekoje

Rašytojo Vytauto Almanio knygos „Antrasis Žemgalių išėjimas“ pristatymas Užvenčio bibliotekoje

2022 08 01

Liepos 22 d. Užvenčio  bibliotekoje vyko rašytojo Vytauto Almanio knygos „Antrasis Žemgalių išėjimas“ pristatymas. Pristatymo metu dalyvavo ir knygos viršelio dailininkė – dukra Rita Almanis.

Vytautas Almanis – rašytojas, gamtininkas, publicistas, visuomenės veikėjas. Jau yra parašęs šias knygas: „Baltųjų vandenų šalyje“, „Per Ulkero žvaigždyną“, „Tolstančios salos“, „Audra susitelkė Korgone“, „Toli ir arti“, „Už kalnų namai“, „Už Ribos“.

Knyga „Antrasis žemgalių išėjimas“ – tai nepaprastas ir neįprastas pasakojimas apie pokario laikus Šiaurės Lietuvoje – senojoje žemgalių žemėje – daugiausiai Viešučių kaime. Joje pateikiami vaiko ir paauglio išgyvenimai, nuotykiai.

Kaip knygos autorius teigia, knyga „Antrasis žemgalių išėjimas“ – kronika apie žemgalių, palatvijo žmonių, gyvenimą. Pirmą kartą žemgaliai išėjo iš savo žemių 1290 metais, kai susirinkę Sidabros pilyje (netoli Joniškio) nutarė, jog skelbia savo valstybės pabaigą. Vieni pasidavė kalavijuočiams, o kiti išvyko į Lietuvą. Apie tai pasakoja Henriko Latvio Livonijos kronika.

„Antrąjį žemgalių išėjimą mačiau ir jame dalyvavau pats. Keli Viešučių kaimo žemgaliai (iš tikrųjų mus vadindavo skerslatviais), netverdami vis didėjančių pyliavų ir mokesčių, grasinimų trėmimais, patys parašė pareiškimus, kad stoja į kolchozą. Tai atsitiko 1949 metų rugpjūčio 4 dieną mūsų tėvų troboje“ – pristatymo metu pasakojo Vytautas Almanis.

Taip pat knygos autorius pasidalino prisiminimais ir iš savo vaikystės, kada būdami dar vaikais jautėsi kaip suaugę, viską girdėdavo, matydavo ir suprasdavo, visame dalyvaudavo. Be jų niekas negalėjo įvykti. Didžiausias pagyrimas būdavo, kai suaugusieji pasakydavo apie juos – „kaip seniai“. Jeigu suaugusiems koks nors įvykis atrodė dramatiškas, tikra prapultis, svieto pabaiga, vaikams jis tebuvo linksmas nutikimas.

Rašytojas V. Almanis renginio metu atsakinėjo į dalyvių klausimus, skaitė ištraukas-kronikas iš knygos, pasidalino įspūdžiais iš savo vaikystės, taip pat pristatė žmonos poetės Julijos Almanis  išleistas knygas, papasakojo šeimos istoriją ir iš ko visa šeima paveldėjo talentą rašyti, piešti. Knygos pristatymo metu bendrauta ir su dailininke Rita Almanis.                 

Visi renginio dalyviai galėjo įsigyti Vytauto Almanio ir žmonos Julijos Almanis  knygų, gauti rašytojo autografą.

Regina Karpienė
Užvenčio biblioteka