Prozos aruodai, skirti Igno Viržinto 100-osioms gimimo metinėms

Prozos aruodai, skirti Igno Viržinto 100-osioms gimimo metinėms

2023 08 31

Saulėtą rugpjūčio 24-tą dieną rašytojo, pedagogo, muziejininko Igno Viržinto kūrybos gerbėjai dvidešimt antrą kartą rinkosi į Budraičius pagerbti rašančius prozą ir paminėti šviesuolio 100-ąsias gimimo metines. Renginį organizavo Tytuvėnų kūrybinis klubas „Austėja“, Budraičių bendruomenė ir Šedbarų biblioteka.
 
Tytuvėnų kūrybinis klubas „Austėja“ (vadovė Justina Viržintienė) kartu su partneriais Kelmės rajono savivaldybei teikia paraišką ir gavus paramą, skelbia literatūrinį konkursą, išleidžia literatų kūrinių almanachą bei organizuoja baigiamąją šventę. Praėjusių metų kūriniai patalpinti leidinyje „Prozos aruodai 2022“,  kurį išleido Kauno UAB „Vitae Litera“. Šių metų konkurse dalyvavo dvidešimt septyni kūrėjai iš Kėdainių, Raseinių, Rokiškio, Šilalės, Šiaulių, Telšių, Kelmės miesto ir rajono. Šešių asmenų komisija (J. Viržintienė, Valerija Drublionytė, Elena Račienė, Irena Urbikienė, Dalia Galbuogienė, Benadiktas Banys) skaitė ir vertino kūrinius, išrinko laureatus.  
 
Renginys prasidėjo literatūrine-muzikine kompozicija „Atėjo Viržintas iš Kadagynų...“, kurios autorė Šedbarų bibliotekos bibliotekininkė D.  Galbuogienė. Jai talkino Danguolė Garnienė, Dalia Navickienė, Antanas Galbuogis, kanklėmis muzikavo Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė, gražiai kompozicijoje derėjo literatės Liucijos Kelpšienės iš Šedbarų sudainuota daina apie gerves bei neblėstančiai kūrybos šviesai sklisti uždegtas simbolinis aukuras...
 
Toliau sekė laureatų apdovanojimai. Pirmosios vietos diplomai įteikti kūrėjai iš Kelmės Jadvygai Šimkienei už apsakymus ir Valentui Šniokai iš Rokiškio už pasakojimą „Brangioji mama“. Antroji vieta atiteko Leokadijai Norbutienei-Mockienei iš Kėdainių už autobiografinius kūrinius, o trečiosios vietos laimėtoja tapo Ozana iš Šiaulių už netradicines pasakas. Jaunųjų literatų kategorijoje pirmoji ir trečioji vieta skirtos Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos moksleivėms – Emilijai Gedvilaitei už darbą „Kražių mokykla sovietmečiu“ ir Ugnei Garbenytei už laiškus įžymioms kūrėjoms. Abi moksleives konkursui paruošė mokytoja Emilija Kvietkuvienė. Antrosios vietos diplomu apdovanota Kelmės rajono Šaukėnų Pūtvio-Putvinskio gimnazijos moksleivė Rusnė Alasauskaitė (mokytoja Irena Pumputienė). Pagyrimo raštas bei paskatinamasis prizas jaunajam kūrėjui, kurį skyrė Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka ir šventėje įteikė bibliotekos direktorė Ginta Maziliauskienė, atiteko Ignui Vaičiuliui iš Kelmės už trumpus pasakojimus iš knygos „Iki vakaro toli nueisiu“. Pagiriamuoju raštu taip pat apdovanota literatė iš Šilalės Nijolė Katelynienė už miniatiūras ir aprašymus-prisiminimus kūrėjams. Kitiems konkurse dalyvavusiems autoriams skirtos padėkos, tarp jų ir moksleivėms iš Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos už kūrybinius bandymus miniatiūras (mokytoja Zenta Mačiulaitienė).
 
Šiltais atsiminimais apie rašytoją dalijosi bičiuliai Dalia Griškevičienė, Viktoras Gulbinas, J. Šimkienė, Laima Pranckuvienė, literatė Julija Butkienė iš Šedbarų perskaitė savo kūrybos vaizdelį, skirtą I. Viržintui. Ilgametė konkurso dalyvė bei rėmėja L.  Norbutienė-Mockienė kalbėjo apie prozininko kūrybą ir pasidžiaugė besitęsiančia draugyste su jo žmona Justina.  Šventės paskutinis akordas – šeimyninio Kėdainių krikščioniškos muzikos ansamblio „Arti“ (vad. Marius Masandravičius) pasirodymas.  
 
Šventėje dalyvavo ir susirinkusius bei renginio organizatores pasveikino Kelmės rajono savivaldybės tarybos narės Janina Skeberdienė ir Lina Samulytė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė Daiva Stonienė, Tytuvėnų parapijos carito vadovas brolis Pijus.
 
Prie bendro stalo susiburti ir paskanauti naujo derliaus bulvinių blynų bei vaišių, prie kurių prisidėjo ir Tytuvėnų apylinkių seniūnas Valdas Ivanauskas, pakvietė Budraičių bendruomenės pirmininkė Virginija Žurbenkienė su nuolatinėmis talkininkėmis Rasa Balsyte, Valerija Danisevičiene, Gene Sakalauskiene.
 
Dalia Galbuogienė, Šedbarų biblioteka
Justina Viržintienė, Tytuvėnų kūrybinis klubas „Austėja“
  
Nuotr. Alberto Mitkevičiaus