Kartu paskaitykim knygelę

Kartu paskaitykim knygelę

2023 01 17

Nuolat skubančiame ir modernėjančiame pasaulyje knyga gali tapti puikia priemone puoselėti lietuviškumą, turtinančia vaikų kalbą, plečiančia žinias apie Lietuvos rašytojus, garsinančius mūsų kraštą užsienyje. Tyrimais įrodyta, kad būtent knygas skaitantys vaikai turi labiau išlavintą kritinį mąstymą, geriau sprendžia gyvenimiškas problemas, lengviau bendrauja ir pritampa visuomenėje ir kt.

Evelinos Daciūtės kūrybą galima priskirti prie tų, kurios domina vaikus: poezija – žaisminga ir lengvai įsimenama, o tekstai knygelėse – prasmingi ir įdomūs. Patys garsiausi rašytojos kūriniai – „Laimė yra lapė“ ir „Drambliai eina į svečius“ keliauja po pasaulį, yra išversti į kelias užsienio kalbas (anglų, kinų, rusų ir kt.).

Vaikų sudominimas patrauklia kūryba dar ankstyvajame amžiuje yra svarbus, nes skatina domėtis knygomis ateityje, lavina mąstymą bei turtina kalbą, puoselėja mūsų šalies kultūrą ir tautinę tapatybę.

Ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikai dar negeba išsamiai analizuoti kūryboje slypinčios informacijos, tačiau tai, kaip jie suvokia girdėtą tekstą, gali išreikšti piešiniu, iliustracija arba lipdiniu. Kūrybinis darbas ir yra pirmoji vaiko teksto suvokimo išraiška.

Mokantiems skaityti vaikams, internetas vis labiau užgožia knygų skaitymą, kuriame informacija grįsta paprastu žodžiu. Knygų puslapiuose išspausdintas tekstas yra išraiškingesnis, informacija geriau suvokiama. Toks – linijinis - skaitymas yra naudingas vaiko fizinei ir psichinei sveikatai, nes lavina smegenis labiau įsigilinti į tekstą, generuoja kūrybines mintis, lavina vaizduotę. 

Tai ypač aktualu dar tik besimokantiems skaityti ar neseniai to išmokusiems vaikams. Ankstyvas santykis su knyga padeda ne tik plėsti žodyną, lavinti emocinį intelektą, bet ir mokytis sutelkti dėmesį, vertinti ir analizuoti gaunamą informaciją.

Skaitymas pradinėse klasėse tam tikromis aplinkybėmis gali būti bendrauti ir kurti skatinanti veikla. Svarbiausia – atrinkti tinkamas knygas / tekstus, kurie skatintų vaikų kūrybiškumą ir vaizduotę bei formuotų įprotį domėtis vaikiška knyga. Mokytojai, organizuodami smagų skaitymą, lavins jų literatūrinį raštingumą, paskatins vaikus tapti skaitančiais visą gyvenimą.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei pradinio ugdymo mokinių tarptautinis projektas „Kartu paskaitykim knygelę“ (organizatorė – Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio specialioji pedagogė ir logopedė Gilija Gajauskienė, partneriai:  Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius) vyksta antrus metus.

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka sukūrė sukūrė filmuką pagal Evelinos Daciūtės eilėraštį „Sapnas“ iš knygos „Paslapčiausia paslaptis“ (Alma littera, 2020).

Informacija pateikta iš projekto nuostatų.