Išleistas antrasis Kelmės krašto kultūros ir istorijos žurnalo „Sietuvos“ numeris

Išleistas antrasis Kelmės krašto kultūros ir istorijos žurnalo „Sietuvos“ numeris

2022 12 27

Prieš pat šv. Kalėdas Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka išleido ir visuomenei pristatė Kelmės krašto kultūros ir istorijos žurnalo „Sietuvos“ antrąjį numerį.

2022-ųjų metų „Sietuvų“ viršelyje išvysite fotografo Virginijaus Mankaus nuotrauką. Joje nėra nei žymių krašto pastatų ar skulptūrų, nerasite čia ir aiškaus, lengvai atpažįstamo vaizdo. Kas jame pavaizduota, iškart suprasti gali ir nepavykti, nes vaizdas kels klausimus ir įvairias interpretacijas. Būtent tokia idėja lydi abu žurnalo numerius – viršelio iliustracija yra ne banalus ir lengvai atpažįstamas vaizdas, bet kvietimas pamąstyti.

Šių metų numeryje išspausdinta iš viso 16 straipsnių. Dėmesys skirtas Užvenčio kraštui – analizuoti Užvenčio miestelio gyventojai XVI–XIX amžiuje, Labūnavos gyvenvietės istorija, Šatrijos Raganos kūrybos ir asmenybės bruožai. Pristatytos Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos, Kelmės mažojo teatro istorijos – šios įstaigos šiemet švenčia jubiliejinius gyvavimo metus. Žurnale rasite Onos Jautakės interviu su žymiu aktoriumi, iš Kelmės krašto kilusiu Juozu Budraičiu ir kitų įdomių istorijų, o kokių – kviečiame atrasti patiems. Paskutinis žurnalo skyrius dedikuotas pranešimams apie šių metų Kelmės krašte vykusius kultūros renginius, paminėti jubiliejus švenčiantys įžymūs krašto žmonės, atsisveikinta su iškiliomis asmenybėmis.

Žurnalo pristatymo vakarą, gruodžio 22 d., muzikinius kūrinius atliko Vaiva Rimdeikaitė (Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos mokinė, mokytoja Erika Lukšaitė), kuri ir pradėjo renginį. Visuomeninės redakcinės kolegijos pirmininkas Egidijus Ūksas, prisimindamas pirmąjį žurnalo numerį, teigė, kad šis eksperimentas jau yra bibliografinė retenybė. Buvo gauta nemažai atsiliepimų, kad žurnalas yra skaitomas, juo džiaugiamasi. To paties tikisi išleidus ir antrąjį „Sietuvų“ numerį – kad jis bus įdomus ir pavyks sulaukti atgalinio ryšio, kuris svarbus kuriant ateities žurnalą. Bibliotekos direktorė Rita Grišienė padėkojo visai bibliotekos komandai, kūrusiai žurnalą, visuomeninei redakcinei kolegijai bei straipsnių autoriams, kurie rašė, teikė informaciją be atlygio.

Pristatymo pabaigoje vienas iš žurnalo straipsnių autorių, Šiaulių „Aušros“ muziejaus muziejininkas bei Lietuvos istorijos instituto doktorantas Laurynas Giedrimas pasidalijo įžvalgomis, ką dar būtų galima tyrinėti ateityje. Pavyzdžiui, neseniai jis sužinojo, kad Jukniškės kaime buvęs didelis bitininkystės ūkis, iš viso net 50 bičių kelmų, kuriuos laikė vienas žmogus – Adomas Gudmanas, kai tuo tarpu kiti laikydavo vos po keletą avilių. L. Giedrimo teigimu, Kelmės rajono istoriniai ir kultūriniai lobynai dar nėra atrasti, galima atlikti nemažai įdomių tyrimų ir jų rezultatus publikuoti žurnale.

Žurnalą „Sietuvos“ kviečiame pasiimti nemokamai Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje bei skaityti svetainėje www.kelmeszemaitesvb.lt. Žurnalas išleistas 400 egz. tiražu, jo leidybą finansavo Kelmės rajono savivaldybė.

Živilė Gerčienė, Kelmės Žemaitės biblioteka
Vilmos Dichavičienės nuotraukos