Knygos

Žvalgybų karas

2020 10 05

Reinhard Gehlen – vokiečių generolas ir žvalgybos karininkas. Po karo jis dirbo amerikiečiams, vėliau Vakarų Vokietijai. Knygoje „Žvalgybų karas. Generolo Gehleno atsiminimai 1942-1971 m.“ pasakojama apie šnipų darbo ir politinių intrigų užkulisius.

Nors apie Antrąjį pasaulinį karą parašyta daug prieštaringų tekstų, kiekviena nauja knyga atveria dar vieną puslapį ne visada lengvai prieinamos informacijos. Žvalgybos karininko atsiminimuose detaliai aptariami informacijos apie priešus rinkimo užkulisiai karo metu ir beveik du dešimtmečius po jo.

Generolo Gehleno pareiškimai gali priversti suabejoti garsiais pasaulio lyderiais ir jų sprendimų priežastimis. Tekstas bauginančiai pabrėžia fantastišką šnipinėjimo galią, naudojamą sprendžiant tarpvalstybinius reikalus. Kūrinyje pateikiamas labai reikšmingas ir įdomus žvilgsnis ne tik į socialines ir politines pokario metų sąlygas, bet ir į vidinį emocinį žmogaus, kuris tame aktyviai dalyvavo, pasaulį.

Reinhard Gehlen Antrojo pasaulinio karo metais šnipinėjo nacistinei Vokietijai. Tačiau Hitleris iš esmės nepasitikėjo žvalgyba, o perskaitęs Reinhard Gehlen pranešimus vadino jį bepročiu. Bijodamas dėl savo ateities generolas daugybę apie Rytų bloką surinktų duomenų paslėpė, o pats paskutinėmis karo dienomis pasitraukė į Alpes. Pasibaigus karui jis pasidavė bei išsivežė dokumentus į Jungtines Amerikos Valstijas. Čia vokietis buvo tardomas, galiausiai sudarė sąjungą ir grįžo į Europą, kur pradėjo šnipinėti JAV pusei.

Savo knygoje autorius dalijasi įžvalgomis, kaip galėjo pasisukti svarbiausi pasaulio įvykiai, jei šalies lyderiai būtų daugiau dėmesio kreipę į žvalgybos surinktą informaciją. Taip pat Reinhard Gehlen itin neigiamai vaizduoja nacių vadovybę ir jų veiklą.

Po karo naujai įkurtoje Vakarų Vokietijoje Reinhard Gehlen buvo labai reikšmingas asmuo, vykdė šalies saugumo architektūros pertvarkymą. Nepaisant jo gerai žinomos praeities ir karjeros nacių saugumo organizacijose, Vakarų Vokietijos žvalgyboje jis užėmė itin svarbią vietą.

„Žvalgybų karas. Generolo Gehleno atsiminimai 1942-1971 m.“ – autobiografija žmogaus, kuris dabar vertinamas gana prieštaringai. Knygoje aptariami faktai yra perleisti per asmeninę prizmę, tačiau skaitytojai šiame istoriniame šaltinyje pajus sąjungininkų nuotaikas ankstyvajame šaltojo karo etape, vakariečių susirūpinimą dėl pasaulinės politinės raidos bei geriau supras visą žvalgybos virtuvę. Reinhard Gehlen savo memuarus išleido 1972-ais metais, jau pasitraukęs iš tarnybos.