Knygos

Studentų darbų fraziškumas

2021 05 25

Šioje kolektyvinėje monografijoje „Studentų darbų fraziškumas“ pristatomas bakalauro pakopos studentų lietuvių kalba parašytų baigiamųjų darbų akademinio žodyno ir fraziškumo tyrimas bei jo pagrindu parengtas akademinių frazių, tinkamų vartoti rašant rašto darbus, sąvadas. Naudojantis specialiai šiam tyrimui sukurtu studentų darbų tekstynu monografijoje „Studentų darbų fraziškumas“ analizuojamas akademinio žodyno ir keturnarių leksinių sekų vartojimas pirmosios studijų pakopos pagrindinių mokslo sričių studentų rašto darbuose.