Knygos

Purpurinis Samanius

2021 04 01

Giedrė Norkūnė kuria vaikams. „Purpurinis Samanius“ - tai jau šeštasis autorės leidinys mažiesiems ir antroji eiliuota istorija. Kūrinyje vaizduojama nykštuku paversto žynio kelionė, subtiliai ir šiltai paliečiamos itin svarbios vilties, tikėjimo, bičiulystės, nerimo, ilgesio ir vienio temos. Istorija atskleidžia paslaptį - viskas yra susiję labiau, nei kartais gali atrodyti. Istoriją apie nykštuku virtusį žynį, jo kelionę ir sutiktas būtybes magiškai iliustravo dailininkė Marija Smirnovaitė.

Visi nori draugauti. Tik ne visi turi draugų. Kai kurie gyvena vieniši tol, kol jų širdelėje gimsta svajonė. Kartais, kad svajonė išsipildytų, reikia išmokti naujų dalykų. Panoręs susirasti draugų, nykštukas turi iškeliauti iš savųjų namų ir išmokti tris svarbias pamokas. Kelionėje jis patiria įvairių nuotykių, sutinka skirtingų būtybių, pasakojančių legendas apie nepaprastą žynį, paverstą nykštuku, kurio laukia Kelias.

Pavirto nykštukais tada milžinai.
Voratinkliuos supos ir žaidė liūdnai Po vieną
visi ir draugų neturėjo. Jie gyveno tušti. Nei
saulės, nei vėjo
Kalbos nesuprato.
Bėgant laikui, visi apsiprato...