Negalios studijų kritinis diskursas sveikatos mokslų kontekste

Negalios studijų kritinis diskursas sveikatos mokslų kontekste

2021 10 12

Šios monografijos „Negalios studijų kritinis diskursas sveikatos mokslų kontekste“ tikslas – atskleisti negalios studijas kaip kritinės teorijos bruožais grindžiamą mokslinio pažinimo erdvę, kuriai būdingas tarpdalykinis atvirumas, gebėjimas nagrinėti ir derinti įvairius pažinimo lygmenis, kuriuose sąveikauja daug skirtingų diskursų. D. Goodley (2019) ir kolegų požiūriu, šių dienų kritinė negalios teorija turi pereiti nuo klausimų aktualizavimo prie provokacijos, nes kritinės negalios teorijos tikslas yra nuolat siekti, kad mąstymas apie negalią įgautų vis naujas kryptis. Pagrindinis kritinės teorijos tikslas yra pradėti kalbėti apie negalią, bet niekada neapsiriboti ja (Goodley, 2019, p. 977).