Lietuvos kariuomenės karininkai – sovietinės ir nacistinės okupacijų aukos

Lietuvos kariuomenės karininkai – sovietinės ir nacistinės okupacijų aukos

2023 03 06

Knygoje pateikti duomenys apie 851 karininką, okupantų nužudytą, sušaudytą, žuvusį kalėjimuose, lageriuose, kovose su okupantais: trumpi karininkų biografiniai duomenys – gimimo data, vieta; tikrosios tarnybos karininkams – paskutinės tarnybos Lietuvos kariuomenėje pareigos, karininko laipsnis; atsargos karininkams – tarnybos vieta ir pareigos arba gyvenamoji vieta ir atsargos karininko laipsnis; pasipriešinimo kovų dalyviams – užimamos pareigos kariniuose daliniuose, partizaninėse ar pasipriešinimo struktūrose ir turėtas arba suteiktas karininko laipsnis. Paskutinėje aprašymo pastraipoje pateikiamaskarininko likimas. Aprašymai iliustruoti karininkų nuotraukomis.