Taisyklės

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje tvarkos aprašas (PDF dokumentas 217 KB)
Savanoriškos veiklos organizavimo tvarkos aprašas (PDF dokumentas, dydis 160 KB)

Naudojimosi biblioteka taisyklės (PDF dokumentas, dydis 301 KB)
LIBIS bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės (PDF dokumentas, dydis 697 KB)
Vartotojų naudojimosi interneto paslaugomis taisyklės (PDF dokumentas, dydis 169 KB)