Bibliotekų savaitės renginiai Karklėnuose

Paskutinę balandžio savaitę jau šešioliktą kartą Lietuvoje paminėta Nacionalinė bibliotekų savaitė. Šiais metais ji neeilinė, nes 2016-ieji šalyje paskelbti Bibliotekų metais. Šiemetės Nacionalinės bibliotekų savaitės, kaip ir visų Bibliotekų metų, šūkis – „Stipri biblioteka – stipri visuomenė“. Stipri visuomenė – tai skaitantys, besimokantys ir mąstantys žmonės...

Į Nacionalinės bibliotekų savaitės renginių sūkurį įsiliejo ir Karklėnų biblioteka. Bendradarbiaujant su Karklėnų pagrindinio ugdymo skyriaus bendruomene, per savaitę bibliotekoje surengti keturi užsiėmimai, geriausiai atspindintys bibliotekos paslaugas.

Artėjant Motinos dienai, dažnai galvojame, kaip išreikšti meilę, ką padovanoti artimiausiam žmogui. Balandžio 25 d. Karklėnų pagrindinio ugdymo skyriaus 1 ir 3 klasių moksleiviams suorganizuoti kūrybiniai užsiėmimai „Mamytei“. „Mieliausia“, „geriausia“, „švelniausia“, „gražiausia“, „rūpestingiausia“ – šie ir visi kiti, vaikų pasakyti ir nepasakyti žodžiai sutalpinti kruopščiai jų darytose, gėlėmis „apsodintose“ širdelėse.

Britų taryba, bendradarbiaudama su Lietuvos bibliotekininkų draugija, pakvietė dalyvauti iniciatyvoje „Šekspyras gyvas bibliotekose“. Biblioteka į šią akciją įsijungė žymaus rašytojo, dramaturgo kūrinių garsiniais skaitymais, pažintimi su jo pamokymais, mintimis. Balandžio 26 d. 7–8 kl. mokiniai ir lietuvių kalbos mokytoja J. Bakutienė skaitė komedijos „Du veroniečiai“, tragedijos „Romeo ir Džiuljetą“ ištraukas, dėliojo išsibarsčiusias citatas, domėjosi internetine medžiaga apie Šekspyrą.

Tą pačią dieną per lietuvių kalbos pamoką į biblioteką atvykę septintokai internetiniame puslapyje e.mokykla, tikrino savo rašymo įgūdžius. Interaktyvus žodžių diktantas „Rašau“ mokiniams padėjo suprasti rašymo spragas, daromas klaidas, įgyti žinių.

Paminėdami Bibliotekų metus, balandžio 29 d. 1–4 kl. mokiniai su mokytojomis J. Kaspariene ir J. Valančiauskiene susipažino su Karklėnų bibliotekos istorija, praeitimi. Moksleiviams surengta pažintinė išvyka į buvusią biblioteką (veikusią 1963–1995 m.) ir susitikimas su tame pačiame pastate tebegyvenančia, apie 40 metų bibliotekininke dirbusia Vlada Vičauskiene. 32 metus šis pastatas ir jame dirbusi švelniai visų vadinama Vladelė traukė Karklėnų apylinkių žmonės pasisemti žinių, pavartyti knygų, pasikalbėti... Daugelį metų kruopščiai tvarkoma aplinka, puoselėjami gėlynai, pabarstytas geltonu smėliuku takelis viliojo žmones į stebuklingą knygų pasaulį. Ir ne tik knygų. Čia buvo įkurtas ir kraštotyros muziejus. Knygos susirado kitus namus, tačiau ilgai kaupti, rinkti, šeimininkės rankų nuglostyti senoviniai daiktai pasiliko byloti apie Karklėnų miestelio ir aplinkiniuose kaimuose gyvenusių žmonių vargus ir džiaugsmus, laimę ir bėdas.

Prabėgo metai, nusinešdami gražiausius V. Vičauskienės darbo ir gyvenimo metus, tačiau išliko tas pats gerumas, švelnumas, meilė knygai, pagarba mokytojui. Išliko noras būti neužmirštai, lankomai, kaip kadais, kada namai buvo pilni knygų.

Bibliotekų savaitė baigėsi, o Karklėnų bibliotekoje darbas vyksta toliau. Planuojama ir ateityje rengti skaitymus, popietes, rytmečius, viktorinas ir ieškoti netradicinių veiklos bibliotekoje būdų...

Karklėnų bibliotekos bibliotekininkė Nijolė Pelenienė