Skaitymai sielai

Praėjusios šventės ir benueinantys metai Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje buvo palydėti skaitymais sielai – „Tarsi plonytė linija“, kuriuos inicijavo trys bendramintės ir bibliotekos bičiulės: žurnalistė Janina Skeberdienė, mokytoja Dalia Griškevičienė, dainininkė Diana Tiškovaitė. Literatūros ir muzikos vakare pagrindinis veikėjas buvo Tekstas – tas, kurį skaitė susirinkusieji, ir tas, kurį atliko dainuojamosios poezijos atstovai. Tekstus skaitė beveik visi vakaro dalyviai: vieni (literatai Viktoras Gulbinas, Edvardas Stankus, Zinaida Jurėnienė) – savo kūrybos, kiti – jiems patikusius poetų, rašytojų, kitų autorių (Biblijos, Lellote, G. de Mopasano, M. Gorkio, C. P. Estes, Just. Marcinkevičiaus, Š. Petefio, V. Mačernio, J. Vaičiūnaitės, M. Budraičio, kelmiškio B. Klimašausko ir kt. ), o raseiniškiai bardai Albinas Stakauskas ir Darius Leveckis skaitymus paįvairino virpesius kiekvieno dvasioje sukeliančiomis dainomis savo bei kitų kūrėjų žodžiais. Du nuostabius muzikinius kūrinius publikai padovanojo solistė Diana Tiškovaitė.
„Mes pasiilgstame pasidalijimo mintimis, kurios tarsi plonytė linija skiria nuo vakar ir šiandien, nuo būti ir nebūti, džiaugtis ir liūdėti, laimėti ir pralaimėti, mylėti ir neapkęsti“ – toks buvo Skaitymų vakaro, kurį surengė Prienų vienkiemio bendruomenė „Išlikimas“ ir Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, credo.
Nijolė Kančauskienė, vyr. metodininkė