Pašilėnų bibliotekoje paminėtas poeto Pauliaus Širvio jubiliejus

2015 m. rugsėjo 4 d. Pašilėnų kaimo biblioteka pakvietė skaitytojus į poezijos valandėlę „Atvira širdim“, skirtą poeto Pauliaus Širvio 95-osioms gimimo metinėms.

Poetas buvo labai spalvinga asmenybė – jis turėjo jautrią sielą, gerą, atvirą širdį, tačiau ir žalingų įpročių... P. Širvio gyvenimas buvo pilnas išbandymų, pakilimų ir nuopuolių, jį supo ir geri, ir blogi draugai. Iš pradžių laimingas, o vėliau sugriuvęs šeiminis gyvenimas, karo baisumai, nelaisvė, nepritekliai, meilė, vienatvė – visa tai įtakojo rašytojo kūrybą, jo nuoširdžias eiles.

Bibliotekininkė Dalia Valienė paruošė literatūrinę parodėlę ir supažindino renginio dalyvius su poeto gyvenimu bei kūryba. Susirinkusieji klausėsi paties P. Širvio skaitomų eilėraščių įrašų ir dainų, sukurtų pagal jo eiles, o tas, kurias mokėjo, dainavo drauge. Popietės dalyviams teko atlikti ir kelias užduotis: raiškiai perskaityti poeto eilėraštį, spręsti kryžiažodį, įrašyti eilėraštyje praleistus žodžius. Vyresniosios poezijos valandėlės dalyvės išraiškingai skaitė poeto eiles, Zofija Jakienė paskaitė sename žurnale rastą eilėraštį, o Elena Naujokienė padeklamavo eilėraštį, kurį išmoko dar jaunystėje.

Poezijos valandėlė padėjo suprasti, kokios nuoširdžios, atviros, melodingos poeto eilės ir koks sunkus buvo jo gyvenimo kelias, o kai kuriuos skaitytojus paskatino giliau pasidomėti P. Širvio biografija ir kūryba.

Pašilėnų bibliotekos bibliotekininkė Dalia Valienė