Iš Kelmės krašto kilusios asmenybės – naujausios Lietuvos istorijos studijoje

„Istoriją kuria žmonės“, – tokiu šūkiu besivadovaujanti leidykla Leidybos idėjų centras pavasarį išleido solidžią ir išliekamąją vertę turinčią dvitomę knygą „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“.

Knygos leidėjai apibendrino per 25-erius Nepriklausomybės metus nueitą kelią ir surinko 2272 Lietuvą kūrusių, kuriančių, jos vardą garsinančių ir pasaulyje pripažintų asmenybių biografijas. Iš daugiau nei dviejų tūkstančių mokslininkų, menininkų, sportininkų, politikų, pareigūnų, visuomenės ir išeivijos veikėjų, pedagogų, medikų, verslininkų ir kitų įvairiausių sričių atstovų 31 galima vadinti Kelmės krašto šviesuoliu. Antrajame leidinio tome galima rasti tokių iš Kelmės krašto kilusių, ne vienerius savo gyvenimo metus šiam kraštui ir Lietuvai paskyrusių ar čia besidarbavusių asmenybių biografijas: aktoriaus Juozo Budraičio, Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Graikijoje, Kiprui ir Albanijai Alfonso Eidinto, Seimo nario ir Seimo Pirmininko pirmojo pavaduotojo Vydo Gedvilo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjo Egidijaus Jarašiūno, UAB „Elinta“ generalinio direktoriaus Vytauto Jokužio, grafiko, rašytojo Eduardo Juchnevičiaus, mokslininko matematiko Eugenijaus Manstavičiaus, kino režisieriaus, prodiuserio Ričardo Marcinkaus, prozininko, scenaristo Icchoko Mero, Europos paplūdimio tinklinio čempionės Monikos Povilaitytės, režisieriaus Rimo Tumino, kalbininko Alberto Rosino ir kitų.


 Leidinys nuo kitų biografinių žinynų skiriasi tuo, kad greta sausų enciklopedinių faktų pateikiami individualūs ir įdomūs bemaž kiekvienos asmenybės atsakymai į leidėjų užduotus klausimus, kokius savo pasiekimus asmuo vertina labiausiai ir kokie Lietuvos pasiekimai per šiuos 25-erius metus jam atrodo didžiausi ir svarbiausi. Šiuos atsakymus papildo asmenybių pasakojimai apie šeimą, laisvalaikį, o biografijų pradžioje pateikiami savotiški žodžio „asmenybė“ apibrėžimai – šį sudėtingą klausimą knygos herojams uždavę leidėjai džiaugiasi gavę įvairiausių atsakymų.

Habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, Kelmės rajono garbės pilietis, Latvijos mokslų akademijos garbės daktaras, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros profesorius emeritas Mykolas Michelbertas gimė Kelmės krašte, o 1955 m. baigė Kelmės rajono Kražių vidurinę mokyklą. 2011 m. mokslininkui įteikta Lietuvos mokslo premija. Paprašytas apibūdinti asmenybės sąvoką, M. Michelbertas rašo: „Mano nuomone, asmenybei būtinos šios savybės: sąžiningumas, ryžtingumas, nuoširdumas, sugebėjimas savo idėjomis patraukti daugelį žmonių, pradėtų darbų užbaigimas.“ Mokslininkas 1990 m. atkūrė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedrą ir 14 metų jai vadovavo.

Kelmės rajone gimė ir profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Graikijoje, Kiprui ir Albanijai Alfonsas Eidintas, diplomatu dirbantis jau daugiau kaip dešimtmetį. „Esu laimingas, kad turėjau galimybę prisidėti atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę, stojant į Europos Sąjungą ir NATO. Svarbiausias mano gyvenimo pasiekimas – su žmona Birute užauginti trys vaikai. Prie pasiekimų norėčiau priskirti ir savo indėlį į istorijos žinių propagavimą ir istorinio romano žanro plėtojimą (trilogija „Ieškok Maskvos sfinkso“, „Erelio sparnų dvelksmas“ ir ypač „Aukštai šaltos žvaigždės“)“, – mintimis apie savo pasiekimus dalijasi A. Eidintas.

„Asmenybė – daugiabriaunis įvardijimas. Pirmiausia – tai ne minios atstovas. O jei ji ir stovi minioje – tai apie ją sklinda šviesa. Asmenybė – tai žmogus, giliai mąstantis ne tik apie save, bet ir apie savo kraštą, jo likimą, savo visuomeninį ir kultūrinį pasirinkimą. Jam rūpi ir globalūs reiškiniai. Jam dažnai skauda dėl to, kam daugelis lieka abejingi,“ – mano dailininkas, fotomenininkas Vladislavas Rimantas Dichavičius. Kelmės rajone gimęs menininkas iliustravo ir apipavidalino apie 300 knygų, prozos ir poezijos rinkinių, kultūros istorijos, filosofijos leidinių, plakatų ir atvirukų. Dailininkas pelnė daugybę reikšmingų apdovanojimų, tarp kurių minėtini Šiaurės Osetijos-Alanijos nusipelniusio meno veikėjo vardas, Estijos Respublikos Baltosios žvaigždės 5-ojo laipsnio ordinas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius, Vyriausybės kultūros ir meno premija, Zigmo Žemaičio medalis, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos apdovanojimas „Vilties žvaigždė“, 1-ojo laipsnio apdovanojimas „Už nuopelnus Vilniui ir tautai“, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžius ir kiti.

Ne mažiau svarbus nei biografijų žinynas yra ir pirmasis šio leidinio tomas. Jame pateikiamos 37 autorinės apžvalgos, kuriose mokslininkai, buvę Vyriausybės kabinetų nariai, dalyvavę daugelyje reformų, žurnalistai, pakalbinę daugelį kompetentingų specialistų, ir kiti ekspertai apibendrino per 25-erius metus Lietuvos nueitą kelią. Tai unikalūs straipsniai, kuriuose pirmą kartą apibendrinama naujoji Lietuvos istorija. Nors, atrodo, kalbama apie neseną laiką, tačiau apžvalgose gausu faktų, kuriuos jau esame primiršę ar nežinojome, čia gausu pavardžių ir istorinių, anksčiau niekur nepublikuotų nuotraukų. Greta įvairių sričių apžvalgų pateikiami ir valstybės institucijų, ministerijų bei didžiausių, seniausių, reikšmingiausių šaliai verslo įmonių pristatymai, kuriuose pasakojama šių įstaigų istorija, minimi svarbiausi čia veikę ar tebeveikiantys asmenys ir jų indėlis į Lietuvos pažangą.

„Valstybių istoriją rašo ne kokia nors nežinoma jėga, ne bevardė liaudis, o konkretūs žmonės. Ir tai, kas per dvidešimt penkerius metus buvo sukurta, iškovota, išmokta ar suvokta, padaryta konkrečių asmenybių. <...> Taip suprantu ir šios knygos paskirtį – kaip dokumento, kuriame užrašyti mūsų istorijos kūrėjų vardai“, – specialiai knygai „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“ rašo Prezidentas Valdas Adamkus.

Specialiai knygai apie jau nueitą Nepriklausomybės kelią žodžius taip pat parašė Prezidentė D. Grybauskaitė ir Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. V. Landsbergis, cituojama istorinė Prezidento A. M. Brazausko inauguracinė kalba. „Šiandien galime didžiuotis tuo, kad sėkmingai išlaikėme savarankiškumo egzaminą ir nuveikėme daug prasmingų darbų. Esame laisvi, stiprūs ir gerbiami tarptautinės demokratinės bendruomenės nariai, priklausome Europos Sąjungos šalių šeimai, mus saugo NATO“, – šio laikotarpio pasiekimus apibendrina Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Gritutė Petkevičiūtė,
VšĮ Leidybos idėjų centro redaktorė