Nacionalinė bibliotekų savaitė neaplenkė ir Liolių

Šių metų balandžio 23-29 dienomis visose šalies bibliotekose vyko Lietuvos bibliotekininkų draugijos inicijuojama 15-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė. Šios savaitės metu bibliotekose vyksta įvairiausi renginiai: skaitymai, susitikimai, diskusijos, edukacinės programos, skirti įvairaus amžiaus ir skirtingų socialinių grupių visuomenės nariams.

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė pažymėta ir Liolių bibliotekoje. Balandžio 23 d. čia vyko vidudienio skaitymai ir viktorina, kurioje dalyvavo Liolių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai su mokytoja. Bibliotekininkė A. Gedraitienė pristatė šių metų temą, o vidudienio skaitymams buvo pasirinkta kraštietės rašytojos A. Miltenienės-Vyšniauskienės, kurį laiką gyvenusios ir mokytojavusios Lioliuose, kūryba. Kad skaitymai būtų kuo įdomesni, o mokinukams tektų pasitelkti išradingumą bei kūrybiškumą, buvo parengta daug linksmų užduočių: iš eilėraščio posmo įspėti, apie kokį gyvūnėlį, kokią raidę ar kokią šventę šios eilės, užbaigti eilėraščius, įrašyti praleistas raides, išspręsti kryžiažodžius.

Popietės metu pristatyta naujų vaikiškų knygų paroda, aptartos populiariausios vaikų tarpe knygelės, pasveikinti bei knygomis apdovanoti aktyviausi bibliotekos jaunieji skaitytojai.

Asta Gedraitienė, Liolių bibliotekos bibliotekininkė