Poezija pažadintas pavasaris

Kovo 16-osios rytmetį į Grinių kaimo biblioteką rinkosi poezijos mylėtojai. Šio literatūros žanro kūriniai ne svetimi daugeliui.

Vieniems jie – paįvairina atokvėpio minutę, padeda atsipalaiduoti, bent jau mintimis pabėgti nuo rūpesčių, pakilti virš kasdienybės. Kitiems gi, tai būdas pažinti savaip pasaulį matančius ar daugiau spalvų jame įžvelgiančius įdomius žmones. O štai poetas P. Širvys poeziją yra apibūdinęs kaip svajonę, jausmą ir muziką, meilę ir neapykantą, apmaudą ir ilgesį, nuoširdų vaiko juoką ir mąstančio žmogaus sarkazmą, verksmą su ašaromis ir be ašarų, o apibendrintai – visu tuo, kas žmogiška.

Tad nenuostabu, kad kelios akimirkos, praleistos bendraminčių būryje ir rytmetyje „Poezija – sielos sparnai“, bibliotekininkės E. Laurinavičienės skaityti poetės Dalios Teišerskytės sonetai iš knygos „Sonetų vainikas“, aktualumo vis neprarandantys Maironio eilėraščiai, Eduardo Selelionio posmai iš knygelės „Vidurdienio atolai“ susirinkusiems suteikė paprasto žmogiško džiugesio ir prasmingo atokvėpio.

Grinių bibliotekos bibliotekininkė Edita Laurinavičienė