Paslaugos


KELMĖS RAJONO SVAIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ  PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR ĮKAINIAI

Eil.
Nr.
Paslaugos pavadinimas* Kiekis Kaina (EUR)
1. Elektroninio skaitytojo pažymėjimo ar jo dublikato išdavimas 1 asmeniui 1 EUR
2. Elektroninio skaitytojo pažymėjimo išdavimas vaikams iki 18 metų, moksleiviams, studentams, pensininkams, neįgaliesiems (pateikusiems  dokumentą, patvirtinantį priklausymą vienai iš šių grupių), visiems norintiesiems - Nacionalines bibliotekų savaitės metu 1 asmeniui 0,6 EUR
3. Lokalaus bilieto išdavimas visų grupių skaitytojams 1 asmeniui 0,3 EUR
4. Dokumento (informacijos) kopijavimas (nespalvotas):
4.1. A4 formato puslapis 1 vnt. 0,05 EUR
4.2. A4 formato lapas 1 vnt. 0.1 EUR
4.3. A3 formato puslapis 1 vnt. 0,1 EUR
4.4. A3 formato lapas 1 vnt. 0,15 EUR
5. Dokumento spausdinimas (nespalvotas):
5.1. A4 formato vienpusis 1 vnt. 0,05 EUR
5.3. A4 formato dvipusis 1 vnt. 0,1 EUR
6. Dokumento nuskaitymas 1 vnt. 0,2 EUR
7. Bibliografinių sąrašų ir rodyklių pagal individualią užklausą sudarymas 1 surastas ir
pateiktas
šaltinis
0,03 EUR
8. Užsakyto dokumento gavimas iš kitų bibliotekų   skaitytojas
sumoka
pašto išlaidas

*4.1,4.2, 5, 7 ir 8 punktuose nurodytos paslaugos teikiamos bei kainos taikomos ir struktūriniuose teritoriniuose bibliotekos padaliniuose, turinčiuose tam reikalingą įrangą.

____________________