Kelmės rajono bibliotekininkų draugija

1999 metų spalio 19 d. įkurtas Lietuvos bibliotekininkų draugijos Kelmės skyrius. Norėdami, kad bibliotekininkų draugija daugiau praktiškai padėtų bibliotekoms, 2000 m. birželio 22 d. draugija tapo savarankiška organizacija. Beje, viena iš pirmųjų šalyje.
Šiuo metu Kelmės rajono bibliotekininkų draugijoje yra 31 narys.
Draugijos pirmininke išrinkta Kelmės Žemaitės VB vyr. metodininkė Nijolė Kančauskienė.
2013 m. draugijos pirmininke tapo Kelmės Žemaitės VB vyresn. bibliotekininkė Milda Dinapaitė.
2016 m. pabaigoje draugijos pirmininke tapo Pagryžuvio bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Vilma Dichavičienė.
2002 - aisiais metais rajono bibliotekininkų draugija įstojo į Kelmės rajono nevyriausybinių organizacijų asociaciją.

Projektai

"Jaunimo informacijos centro įsteigimas Žemaitės viešojoje bibliotekoje"
Rėmėjas: Kelmės rajono savivaldybė
Suma: 3500,00 Lt.
2000 m. rugsėjo 29 d. Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje duris atvėrė Jaunimo informacijos centras, kuriame yra kraštotyros ir informacinių leidinių fondai, NVO informacijos lentyna, Europos Sąjungos bibliotekėlė. Centre veikia meno darbų parodos, vyksta renginiai.

2001 -ieji metai

"Užimtumas kaip prevencija visuomenės nuosmukiui" - skėtinis projektas kartu su 3 rajono NVO.
Rėmėjas: Kelmės rajono savivaldybė ir ALF Baltijos - Amerikos partnerystės programa.
Suma: 15000,00 Lt.
Gauti pinigai panaudoti įsteigtam Jaunimo informacijos centrui modernizuoti, informacinei literatūrai įsigyti bei NVO informacijos lentynai turtinti. Už šiuos pinigus nupirktas kompiuteris, skeneris, dauginimo - kopijavimo aparatas, pajungtas internetas, nupirkta informacinės literatūros, taip pat informacine literatūra papildyta ir NVO informacijos lentyna, paruoštas pirmasis rajone informacinis leidinukas "Kelmės rajono Nevyriausybinės (visuomeninės) organizacijos". Vykdydama projektą, NVO "Krašto informacija" Jaunimo informacijos centrui dovanoja savo produkciją - vaizdajuostes su informacinės laidos "Labas" įrašais. Projekto vykdymo metu lankytojams internetas ir kopijavimo paslaugos buvo teikiamos nemokamai.


2002 - ieji metai

Rajono NVO konferencija "Dialogo tiltas: NVO - savivaldybė".
Rėmėjas: Kelmės rajono savivaldybė
Suma: 2249,00 Lt.
2002 m. balandžio 4 d. organizuota konferencija, kurioje dalyvavo rajono NVO, rajono valdžia, ALF Baltijos - Amerikos partnerystės programos direktorė B. Jatautaitė, kiti svečiai.
2 - oji šio projekto dalis buvo skirta NVO narių mokymams. Organizuoti dalykinio bendravimo seminarai, kuriuos vedė Kauno Technologijos universiteto docentė Violeta Šilingienė.

2003 -ieji metai

"Kelmės rajono bibliotekininkų draugijos narių organizacinių gebėjimų ugdymas".
Rėmėjas: ALF Baltijos - Amerikos partnerystės programa.
Suma: 2500,00 Lt.
Projekto metu draugijos nariai dalyvavo dviejuose seminaruose / mokymuose bei dviejose dalykinėse kelionėse. Pirmąjį seminarą / mokymą "Projektų rašymo pradžiamokslis" vedė Kauno nevyriausybinių organizacijų paramos centro Mokymo programų koordinatorius D. Ušackas. Antrą seminarą "Bendravimo ABC" vedė Kauno Technologijos universiteto docentė V. Šilingienė.

Dalykinėms kelionėms neatsitiktinai pasirinkti Zarasų ir Šilalės rajonai, nes būtent čia labai aktyvi NVO veikla
"NVO: informacijos kaupimas, sklaida ir bendradarbiavimas"
Rėmėjas: Kelmės rajono savivaldybė
Suma: 3000,00 Lt.
400 egz. tiražu išleistas 119 psl. informacinis leidinys lietuvių - anglų kalbomis "Kelmės rajono nevyriausybinės organizacijos".
Dalyvaudama rajono NVO asociacijos veikloje bibliotekininkų draugija dalyvavo projekte "NVO žinomumo skatinimas".

2004 -ieji metai

„ Pažadintas laikas: seminaras-meninė programa spaudos atgavimo šimtmečiui paminėti "
Rėmėjas: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Suma: 1500,00 Lt
Seminaro metu perskaityti pranešimai: „ Spaudos atgavimas preičiai, ateičiai,dabarčiai", „Senieji leidiniai apskrities VB: jų komplektavimas ir panaudojimas", „Gimtoji kalba- neišsemiama versmė"; veikė dokumentų paroda „Senieji leidiniai"; atlikta meninė programa (atlikėjai- aktorius P.Venclovas bei Kauno Muzikinio teatro artistės R.Zaikauskaitė ir R. Blaškytė).

„ Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis: renginių ciklas rajono bendruomenei"
Rėmėjas: Kelmės rajono savivaldybė
Suma: 600,00 Lt
Projekto metu įvyko du spaudos atgavimo 100-čiui skirti renginiai-Tytuvėnuose ir Šedbaruose.Bibliotekininkų draugijos partneriais buvo Šedbarų kaimo bendruomenė bei kultūros namai ir Tytuvėnų moterų klubas „Atgaiva".Šedbaruose buvo perkaitytas pranešimas „Kalba prikelia ir palaiko tautą", parodyta kompozicija „ Nuo draudžiamo žodžio iki laisvos minties", o teatralizuotą koncertą pagal M.Valančiaus apysaką „Palangos Juzė" atliko Kauno muzikos ansamblis „ Ainiai".Tytuvėnuose puikią muzikinę -literatūrinę kompoziciją atliko moterų klubas „Atgaiva", renginio metu naudojęs net multimediją.

„ Informacinio leidinio " „Kelmės rajono nevyriausybinės organizacijos: geroji patirtis" leidyba"
Rėmėjai: Kelmės rajono savivaldybė ir Baltijos-Amerikos partnerystės programa
Suma: 2500,00 Lt
Leidinyje pristatomi brandžiausi 32 rajono NVO projektai.Leidinį sudarė N.Kančauskienė, dailininkė- E.Tamošiūnaitė, maketavo B.Špukienė,o įžangą apie NVO patirtį parašė rajono Etikos, teisėtumo ir pilietinių įniciatyvų komiteto pirmininkas A.Geštautas.


2006 -ieji metai

„ Bibliotekininkų draugijos veikla: darbai ir perspektyvos "
Rėmėjas: Kelmės rajono savivaldybė, Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai Rytų ir Centrinei Europai
Suma: 3443,00 Lt
Projekto metu išleistas kraštotyros leidinys "Gyvoji tėviškės istorija", kuriame surinkta medžiaga apie išnykusius kaimus, pasakojimai api įdomius kultūros objektus; Suorganizuota bibliotekininkų draugijų konferencija, kurioje dalyvavo svečiai iš Utenos, Šiaulių, Mažeikių ir Radviliškio.

2008 - ieji metai

„ Žemaitės skaitymų sklaida "
Rėmėjas: Kelmės rajono savivaldybė
Suma: 1700,00 Lt
Projekto metu išleistas leidinys "Žemaitės skaitymai". Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka, įprasmindama kraštietės rašytojos atminimą, organizuoja Žemaitės skaitymus, kuriuose skaitomi įdomūs pranešimai apie Žemaitės gyvenimą ir kūrybą. Skaitymų pranešimai ir sudėti į leidinį.
2013-ieji metai
Suma: 700,00 Lt
„Kelmės rajono bibliotekininkų draugijos narių organizacinių gebėjimų ugdymas".
Suorganizuota dalykinė kelionė į Kėdainių M. Daukšos viešąją biblioteką, aplankyti 2 filialai.

2014-ieji metai
„Jaunieji Kelmės rajono kūrėjai“
Suma: 450,00 Lt
Paskelbtas jaunųjų menininkų konkursas. Suorganizuotos 2 fotografijų parodos, apyrankių bei kryželiu siuvinėtų paveislų paroda.
„Kelmės rajono bibliotekininkų draugijos gerosios patirties sklaidos ir visuomenės skaitymo skatinimas“
 Suma: 1900,00 Lt
Suorganizuota kelionė į Jurbarko VB ir į Skirsnemunės filialą bei R. Tagorės kūrybos vakaras (atliko aktorė Nijolė Sbulytė).
2015-ieji metai
„Jaunieji Kelmės rajono kūrėjai II“
Suma: 300,00 Eur
Projekto veiklas rėmė Kelmės r. savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Suorganizuotos 4 jaunų fotografų darbų personalinės parodos bibliotekoje.

„Kelmės rajono bibliotekininkų draugijos gerosios patirties sklaidos ir ekologiškos kultūros plėtros skatinimas“
Suma: 400,00 Eur
Projekto veiklas rėmė Kelmės r. savivaldybė. Suorganizuota bibliotekininkų dalykinė išvyka į Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešąją biblbioteką, aplankant Pabiržės ir Rinkuškių bibliotekas. Spalio mėn. bibliotekininkai dalyvavo  natūralių kūno priežiūros priemonių gamybos mokymuose „Natūralūs aliejai sveikatai ir ir grožiui“.
2016-ieji metai
„Elektroninio sporto turnyras“
Suma:
Projektą rėmė Kelmės r. savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Projekto metu suorganizuoti 3 elektroninio sporto turnyrai, kuriuose dalyvavo beveik 100 dalyvių, dar keliasdešimt buvo stebėtojais.

Kita veikla

Kelmės rajono bibliotekininkų draugija nuolat organizuoja keliones į kitų rajonų bibliotekas bei jų filialus. Aplankytos Raseinių, Pakruojo, Joniškio, Zarasų, Šilalės, Mažeikių, Trakų,Kėdainių, Kretingos,Jurbarko, Varėnos, Radviliškio, Plungės, Biržų, Panevėžio G. Petkevičaitės - Bitės, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos bei keletas filialų, Utenos J. ir M. Sinių namų vaikų biblioteka. Draugija padeda biblotekai organizuoti Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius, bibliotekininko dienos šventę, padeda leisti laikraštį "Bibliotekų žinios", savo lėšomis remia bibliotekos vykdomus projektus. 2005 m. gruodžio mėnesį 14 bibliotekininkų draugijos narių dalyvavo Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro organizuotuose kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Už 50 val. nemokamus kursus draugijos narės dėkingos NVO asociacijai ir rajono savivaldybei.
Draugija  kasmet  remia edukacinį projektą „Lietuvių autoriai vaikams“, kartu su biblioteka rengia laikraštį „Bibliotekų žinios“.